ouderen

75+ huisbezoek

Artikel
75-plussers in de gemeente Zeist kunnen zich aanmelden voor een huisbezoek. “Hoe gaat het met u? Waaraan heeft u behoefte? Waarvan wordt u gelukkig?”, zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de orde komen. Eva (89 jaar) kwam dankzij het huisbezoek in contact met de Goed Gesprekgroep.
tekst: Jeske Goedhart; foto: Frank Reppold via Pixabay

Nou mevrouwtje

Aankondiging
De voorstelling Nou mevrouwtje, gepresenteerd door artOloco in samenwerking met Kunstenhuis Idea, legt onbedoelde betutteling van ouderen bloot. Met alle goede intenties worden ouderen vaak betutteld, zowel door professionals als door hun kinderen. Op zaterdag 6 april te zien in Theater De Egeling.
tekst: Rosa Lommen

Vaker een val bij ouderen

Artikel
Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt jaarlijks toe. De meeste ongevallen gebeuren in eigen huis. In wijken als de Dichterswijk of Hoge Dennen zijn de woningen veelal uit de jaren ‘30, soms slecht onderhouden en niet gemoderniseerd waardoor er veel valgevaarlijke elementen zijn.
tekst: Margot ten Hoor

Eenzaamheid in Zeist

Artikel
Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en staat de laatste tijd veel in de belangstelling, zeker door de coronacrisis. Om meer kennis te vergaren over eenzaamheid in Zeist is begin 2021 een onderzoek uitgevoerd.
tekst: Marcel van der Vaart; foto: Pixabay

Moe maar voldaan

Column
Elke dag loopt hij zijn rondje door de buurt. Hij is een tachtiger, nog goed ter been, maar wel alleen. Zijn vrouw was 5 jaar geleden gestorven en sindsdien voelt het grote huis waarin hij woont in het Lyceumkwartier zo stil en zonder ziel.
tekst: Anke de Jong; foto: Pixabay

Pages