MeanderOmnium

 
MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie voor Zeist en omgeving. Met elkaar bouwen wij aan een krachtige, sociale samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kan meedoen.

Samen met betrokken inwoners en samenwerkingspartners zetten wij ons in voor positieve veranderingen in de buurt, voor een goede start voor kinderen, talentontwikkeling voor jongeren, meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen. Onze kundige en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in de buurt. Door goed te kijken, te luisteren én te handelen voorkomen we problemen. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid ondersteunen en verbinden we mensen en organisaties. We werken niet volgens een vast recept, maar doen wat nodig is. Daarbij sluiten we aan bij wensen, ideeën en mogelijkheden van mensen zelf. Zo dragen we bij aan veerkrachtige buurten en aan het welzijn en de ontplooiingskansen van jong en oud.

Onder MeanderOmnium vallen ook de Vrijwilligerscentrale Zeist en Steunpunt Mantelzorg. Maar ook de belbussen, peutergroepen, buurtbemiddeling, de speel-o-theek, fietslessen voor nieuwkomers en nog veel meer sociale dienstverlening horen bij MeanderOmnium. Verder participeren wij in diverse projecten en trekken wij samen op met andere organisaties in Zeist, allemaal vanuit sociaal oogpunt.

MeanderOmnium heeft zes wijkservicepunten (buurtcentra) en zes peuteropvanglocaties.
Informatie over onze dienstverlening en over onze locaties vind je op www.meanderomnium.nl