Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
In deze verklaring geeft Zeistermagazine aan hoe we met jouw privacy en jouw gegevens omgaan.

Website

De website van Zeistermagazine is gebouwd in het softwarepakket Drupal. Drupal is een “Open Source” pakket dat door vrijwilligers wordt ontwikkeld. Drupal is geen eigendom van een commercieel softwarebedrijf.

De site van Zeistermagazine wordt in Nederland gehost, bij het bedrijf Bhosted. Dit bedrijf voldoet aan alle regels van de AVG. Met Bhosted is een verwerkersovereenkomst gesloten, zie https://www.bhosted.nl/over-bhosted/verwerkersovereenkomst.

Zeistermagazine laat zich voor beveiliging en backups bijstaan door het bedrijf Overboord. Ook met Overboord is een verwerkersovereenkomst gesloten, zie http://www.overboord.nl/verwerkersovereenkomst.html.

Om artikelen of columns te kunnen lezen op Zeistermagazine hoef je niet te registreren of in te loggen. Zeistermagazine gebruikt geen ‘Cookies’. Je kunt daardoor anoniem over de website surfen. Zeistermagazine slaat jouw naam of emailadres niet op op haar eigen website of de server van Bhosted.

Reacties

Om op een artikel of column te reageren hoef je niet te registreren of in te loggen. Wel vragen we je om bij het plaatsen van een reactie je naam onder de reactie te plaatsen, zodat lezers weten van wie de reactie is. Alle reacties worden altijd door de redactie beoordeeld voordat ze worden geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor om te lange reacties in te korten, feitelijke onjuistheden en onfatsoenlijke teksten te verwijderen of een reactie in het geheel af te wijzen. Als je het idee hebt dat een reactie op de website misplaatst is, of dat de daarbij vermeldde naam niet correct is, dan kun je dit melden op webmaster@zeistermagazine.nl. We zullen de reactie dan indien nodig verwijderen.

Statistieken

Zeistermagazine maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe vaak bepaalde pagina’s  worden bezocht, hoe lang deze worden bekeken en van waar uit de bezoeker is doorverwezen naar deze pagina. Deze gegevens worden door Google verzameld en bewaard, niet door Zeistermagazine zelf. Google stelt de gegevens alleen op geaggregeerd niveau aan Zeistermagazine ter beschikking, niet op individueel niveau. Google Analytics voldoet aan de regelgeving van de GDPR. Zeistermagazine doet jaarlijks verslag van haar bezoekersinformatie via http://www.zeistermagazine.nl/lezers2017. Als je niet wilt worden gezien door Google Analytics, dan kun je dat zelf instellen in je browser.

Nieuwsbrief

Zeistermagazine verstuurt maandelijks een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt opgemaakt en verstuurd via de site van het bedrijf MailChimp. MailChimp beheert en bewaart ook de emailadressen. Met MailChimp is een Data Processing Addendum (DPA) overeenkomst gesloten waarin MailChimp garandeert dat ze op een GDPR-juiste wijze omgaat met de emailadressen. Zeistermagazine beheert zelf geen emailadressen. Op de website van Zeistermagazine staat alleen een link naar de juiste pagina van MailChimp. Ook onder de maandelijkse nieuwsbrief staan links naar de site van MailChimp. Daarmee kan je jezelf op elk gewenst moment verwijderen van de mailinglijst of je gegevens aanpassen. MailChimp vraagt alleen om een emailadres, andere velden als naam, geboortedatum en adres zijn uitgezet. Zeistermagazine en MailChimp zullen jouw emailadres niet openbaar maken en niet aan derden verstrekken.

Foto’s

Zeistermagazine werkt met professionele fotografen die werken volgens de regels van de AVG, ofwel Zeistermagazine krijgt de foto’s aangeleverd door de auteur van het betreffende artikel of column. Als je herkenbaar op een foto staat afgebeeld terwijl je dat niet wilt, dan kun je dit melden op webmaster@zeistermagazine.nl. We zullen de foto dan indien nodig verwijderen.

Social Media

Zeistermagazine publiceert links naar artikelen en columns op Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Je kunt zelf bepalen of ze deze social media volgt. Daarbij kun je in je eigen instellingen ook zelf aangeven of het volgen voor anderen zichtbaar is of niet. Als je het idee hebt dat een reactie op sociale media misplaatst is, dan kun je dit melden op webmaster@zeistermagazine.nl. We zullen de reactie dan indien nodig verwijderen.

Bewaartermijnen

Zeistermagazine hanteert geen bewaartermijnen, alle inhoud en reacties worden onbeperkt gepubliceerd. Ook emailadressen worden door MailChimp onbeperkt bewaard, omdat je jezelf op elk moment zelf kan uitschrijven.