75+ huisbezoek

19 mei 2024
tekst: Jeske Goedhart; foto: Frank Reppold via Pixabay

75-plussers in de gemeente Zeist kunnen zich aanmelden voor een huisbezoek. “Hoe gaat het met u? Waaraan heeft u behoefte? Waarvan wordt u gelukkig?”, zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de orde komen.

De vrijwilligers die langskomen voeren open gesprekken en zoeken niet meteen naar oplossingen. Soms is het delen van gedachten en gevoelens al voldoende. “We merken vaak dat het gesprek mensen aanzet tot denken”, vertelt sociaal werker Elice Schut.  

Dit gold ook voor Eva (89 jaar). Zij kwam door het huisbezoek in contact met de Goed Gesprekgroep.

“Ik voel me soms eenzaam sinds het verlies van mijn man. Ook ben ik zelf ziek geworden en minder mobiel sinds ik een ongeluk heb gehad. Op dit moment kan ik mijn leven niet echt als positief omschrijven. Toch zijn er wel momenten die ik leuk vind. Zo ga ik graag naar een concert met klassieke muziek. Thuiskomen in een leeg huis blijft lastig; het is dan zo stil. Ik heb eigenlijk altijd muziek aan staan of zet de tv aan om de stilte te doorbreken. Mijn man en ik hadden een heel liefdevol en goed huwelijk. Hij was erg begaan, als ik thuiskwam van een dagje weg, vroeg hij altijd: "Heb je het naar je zin gehad?" Dat is weggevallen.

Eén keer per maand ga ik naar de Goed Gespreksgroep en dat doet me goed. Ik kan echt mijn verhaal kwijt. Daar knap ik van op. Dan denk ik: "Wat ben je toch aardig." Het is fijn om je verhaal te delen of het nu iets leuks is wat je hebt gedaan of iets wil delen wat je erg naar vindt. Je hoort hoe anderen in het leven staan of wat ze hebben meegemaakt. We zijn allemaal op leeftijd en dat geeft herkenning. Ik heb hier contacten opgedaan die ik ook buiten de gespreksgroep af en toe zie. Dan spreken we af om samen te gaan lunchen. Dat heb ik als erg prettig ervaren. Uiteindelijk ben ik een mensen-mens.”

Bent u 75 jaar en ouder? En zou u het ook prettig vinden als iemand een keer met u meedenkt hoe u weer de zin in uw dag terug krijgt? Dan kunt u zich aanmelden voor het 75+ huisbezoek project door te bellen naar 030 - 694 0400 of te mailen naar 75plushuisbezoek@meanderomnium.nl. Het 75+ huisbezoek project valt onder ‘Meedoen in Zeist’ en wordt gecoördineerd vanuit welzijnsorganisatie MeanderOmnium.

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over MeanderOmnium:
MeanderOmnium

Meer over eenzaamheid:
Eenzaamheid in Zeist

Volgende bijdrage:
Je dromen waarmaken

 

Reacties

Super, Jeske!

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.