thuis

Terug naar Zeist - over thuiskomen

Column
In een wereld waar alles in beweging lijkt, is er iets magisch aan het gevoel van thuiskomen. Dát ik thuisgekomen was realiseerde ik me kort na mijn verhuizing terug naar Zeist, op de eerste koningsdag die ik in Zeist meemaakte: met een aubade op Het Rond en daarna ballonnen oplaten, net als vroeger.
tekst: Kees Klokman; foto: Mel Boas

75+ huisbezoek

Artikel
75-plussers in de gemeente Zeist kunnen zich aanmelden voor een huisbezoek. “Hoe gaat het met u? Waaraan heeft u behoefte? Waarvan wordt u gelukkig?”, zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de orde komen. Eva (89 jaar) kwam dankzij het huisbezoek in contact met de Goed Gesprekgroep.
tekst: Jeske Goedhart; foto: Frank Reppold via Pixabay

Hans Kazàn voelt zich thuis in Zeist

Interview
De bekende goochelaar en presentator Hans Kazàn woont in Spanje maar is nog wekelijks voor werk in Nederland. Hij slaapt dan altijd in Zeist, in Figi. "Als ik in Nederland ben is dit mijn postadres. Zeist is een mooi dorp met fijne restaurants. Ik voel me hier thuis. Ik ben hier 100 keer liever dan in Amsterdam”.
tekst en foto’s: Ronald Camstra

We move to grow

Gastcolumn
Vanaf 1 mei wonen John en Odilia Hortensius in een camper. Ze hebben hun huis in de Hortensialaan in Zeist verkocht om voor onbepaalde tijd op reis te gaan, met hun twee kinderen. Met als doel: het vinden van een nieuw thuis.
tekst: John en Odilia Hortensius; foto’s: Mel Boas

Gemengde school heeft de toekomst

Islamitische jongeren staan steeds meer onder druk. Dat heeft alles te maken met de aanslagen in Parijs en Verviers van afgelopen tijd. En de reacties die dat hebben opgeleverd. Hebben de islamitische jongeren nog een toekomst in Nederland? Die vraag moeten we langzamerhand gaan stellen. Hoe zit het met hun perspectieven? Laat ik dat eens toespitsen op één gebied: het onderwijs.
tekst: Steven Spaargaren