Voormalig daklozen weer een (t)huis en hun leven op de rit

1 maart 2023
tekst: Maaike de Jager

Na drie jaar begeleiding van de voormalig dakloze bewoners van het pand Seyster Veste van woningcorporatie Woongoed Zeist staan de woningen nu officieel op naam van de huurders en kan de begeleidende zorgorganisatie Tussenvoorziening zich terugtrekken. De Tussenvoorziening begeleidde de bewoners, zette de woonvereniging op en begeleidde het project naar zelfstandigheid.

Housing first
Het succes van het project toont aan dat veel dakloze mensen de regie over hun leven kunnen oppakken, als zij om te beginnen een eigen thuis hebben. Een eigen plek, niet meer opgejaagd door het daklozen-bestaan, geeft rust. Vanuit die situatie kunnen zij begeleid en geholpen worden bij het zelfstandig wonen, het op orde krijgen van de financiën en het vinden van passende dagbesteding.

Guusta van der Zwaart, bestuurder van de Tussenvoorziening: “Veel dakloze mensen kampen met verschillende soorten problemen. Maar als je geen eigen thuis hebt, geen plek waar je je veilig voelt, geen eigen spullen hebt en niet tot rust kan komen, kan je niet werken aan het oplossen daarvan. Vanuit een eigen plek in een veilige community, zoals in de Seyster Veste, kan met eventuele ondersteuning bijna iedereen weer regisseur over eigen leven worden.”

Het succes van gemengd wonen
In het complex, een omgebouwd kantoorgebouw, zijn 32 woningen. De helft hiervan was voor cliënten van de Tussenvoorziening, mensen die vanuit de maatschappelijke opvang hier naartoe doorstroomden. De andere helft was voor speciaal voor het project geselecteerde huurders, die via woningcorporatie Woongoed Zeist huren. Naast individuele begeleiding voor de huurders via de Tussenvoorziening werd flink geïnvesteerd in goede relaties tussen álle bewoners van het pand. Zo zijn er gezamenlijke sportactiviteiten, komen de mensen bij elkaar op bezoek en gaan zij samen naar bijvoorbeeld concerten. Iedereen kent elkaar in de Seyster Veste en kijkt naar elkaar om.

Regie over eigen leven terug en echt samenleven
Het project startte op 1 maart 2020, als gezamenlijk project van Woongoed Zeist, de Tussenvoorziening en de gemeente Zeist. Nu, drie jaar later, is het project conform planning, overgedragen aan de woonvereniging, waar alle bewoners lid van zijn. Bijna alle huurders die via de Tussenvoorziening kwamen hebben nu een huurcontract op hun eigen naam. Zij kunnen zonder begeleiding verder. Vier mensen zullen nog wat langer een lichte vorm van ondersteuning krijgen. Dit wordt samen met het sociaal wijkteam vormgegeven.

Nu het opbouwen van de wooncommunity klaar is, vertrekt de Tussenvoorziening. De Woonvereniging staat als een huis. Met een gerust hart nemen de mensen van de Tussenvoorziening en Woongoed Zeist ‘afscheid’ van Seyster Veste. Het gemengd wonen project is symbolisch overgedragen aan de woonvereniging.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over dit project:
Gemengd wonen in de Seyster Veste

Meer over Woongoed Zeist:
Woongoed Zeist en Woningstichting SSW willen fuseren

Volgende artikel:
Expositie 'Composiet'

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.