Wonen

Campagne tegen misstanden in huurwoningen

Artikel
De gemeente Zeist en woningcorporaties Woongroen en NabijWonen werken samen in de campagne 'Staat jouw deur open voor iedereen?'. De campagne richt zich op het aanpakken van misbruik van huurwoningen door criminelen voor activiteiten zoals wapenopslag, drugshandel, en illegale prostitutie.
tekst: persbericht gemeente Zeist; foto: Pixabay

Inwoners Zeist starten petitie: stop slepen met vluchtelingen

Oproep
Ongeveer 300 Afghaanse vluchtelingen die nu op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide wonen, dreigen binnenkort te worden overgeplaatst, terwijl zij wachten op permanente huisvesting. Defensie wil het terrein weer in gebruik nemen. Een groep bezorgde burgers van Zeist is een petitie gestart.
tekst: Silke Zwart; foto: Antoon Berentsen

Prestatieafspraken 2024 getekend

Artikel
In 2024 gaan de Zeister woningcorporaties, dan onder de naam Woongroen en NabijWonen, in Zeist 93 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Dat staat in de prestatieafspraken voor 2024, die deze week werden ondertekend door de beide woningcorporaties, de gemeente Zeist en de huurdersorganisaties.
tekst: persbericht gemeente Zeist; foto: Mel Boas

Nieuwe toekomst voor voormalige V&D

Artikel
Het voormalige V&D warenhuis aan de 1e Hogeweg 19 gaat binnenkort een nieuwe toekomst tegemoet. Op deze locatie worden straks ongeveer 175 huurwoningen (sociaal en middelduur) gebouwd, verdeeld over vier losse gebouwen. De toekomstige woningen worden eigendom van woningcorporatie Woongoed Zeist.
tekst: Simon de Roo; foto: Daniëlle Hasenbos

Op weg naar Woongroen

Artikel
Woongoed Zeist en Woonstichting SSW fuseren per 1 januari 2024 en gaan samen verder onder de naam Woongroen. Woongroen verwijst naar wonen in de mooie groene omgeving van Zeist en De Bilt. Ook sluit de naam aan bij de ambitie van de regionale huisvester om woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken.
tekst: Debbie Huisman en Marieke Overeem

'Omlaag die Meter'-starterspakket voor huurders

Artikel
Om huurders te helpen richting de winter verzorgen de Zeister woningcorporaties 'Omlaag die Meter'-starterspakketten. In oktober en november kunnen alle huurders gratis energiebesparende materialen ophalen. Via Mijn Groene Huis kunnen huurders een energieklusser aanvragen om de materialen te plaatsen.
tekst: Debbie Huisman

Woongoed Zeist gaat voor ‘sociaal renoveren’

Artikel
Woongoed Zeist schrijft in haar jaarverslag: "In Vollenhove is de renovatie van de L-flat aangegrepen om én een grootschalige gebiedsaanpak te ontwikkelen én om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Deze aanpak - die we ‘sociaal renoveren’ hebben gedoopt - gaan we op meer plekken in Zeist uitrollen."
tekst: Rob Wassenberg

Woongoed Zeist en Woonstichting SSW willen fuseren

Artikel
De woningcorporaties Woongoed Zeist en Woonstichting SSW tekenden op 23 februari een intentieovereenkomst tot fusie. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2024. Gezamenlijk hebben de corporaties een woningaanbod van ongeveer 12.300 huurwoningen in de gemeenten Zeist en De Bilt.
tekst: Debbie Huisman; foto: Jeroen Jumelet

Pages