'FF buurten' bij opvanglocaties

9 september 2023
tekst: Caroline Ubachs

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 23 september staan ook de deuren van de locaties in Zeist van 13:00 – 16:00 uur open voor belangstellenden.

Op de Open Azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocaties aan de Kampweg en de Hobbemalaan in Zeist aan toegaat. Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma's waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

Nationale Burendag
De Open Azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. Hiermee benadrukken we dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan.

Partners Open Azc dag
Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de Open azc dag om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over de opvanglocaties
Afghaanse evacués veilig en zelfstandig op de fiets naar school

Meer over asielzoekers:
Gratis ontbijtje

Volgende bericht:
Blauwe supermaan

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.