Woongoed Zeist gaat voor ‘sociaal renoveren’

8 juli 2023
tekst: Rob Wassenberg

Onlangs verscheen het jaarverslag 2022 van Woongoed Zeist. Directeur-bestuurder Rob Wassenberg schrijft in de inleiding het volgende:

“Dit is inmiddels het vijfde jaarverslag van Woongoed Zeist. Vijf jaren waarin we gestaag werkten aan onze opgave. Namelijk garant staan voor voldoende, betaalbare woningen van goede (energetische) kwaliteit in goed leefbare wijken. We zijn nog niet klaar met deze klus. We zijn wel op de goede weg.

Tegelijkertijd kent de wereld om ons heen grote problemen. Toen ik vorig jaar iets schreef over corona, begon de oorlog in Oekraïne. Tegen de grote problemen om ons heen zoals oorlog, het klimaat en de polarisatie in Nederland, lijken de zorgen over de woningmarkt triviaal. En toch, ook op een meer bescheiden schaal, kunnen we verschil maken.

Wat hebben we in 2022 gedaan om het verschil te maken?
Hoe hebben onze hoofddoelstelling ‘Fijn wonen in Zeist’ waargemaakt?

Op het gebied van beschikbaarheid was het jaar 2022 vooral gericht op voorbereiding. Er zijn geen nieuwe woningen opgeleverd. Deze voorbereiding gaat wel leiden tot het opleveren van nieuwe woningen in de komende jaren. De kwaliteit en het energielabel van 400 woningen is verbeterd. Dit betekent een combinatie van een verhoging van het wooncomfort en tegelijkertijd het verlagen van het energieverbruik. Op bijna 200 woningen zijn zonnepanelen aangebracht.

De leefbaarheid in de wijken van Zeist, en vooral wijken waarin relatief veel sociale huurwoningen staan, heeft in toenemende mate onze aandacht. In Vollenhove is de renovatie van de L-flat aangegrepen om én een grootschalige gebiedsaanpak te ontwikkelen én om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Deze aanpak - die we ‘sociaal renoveren’ hebben gedoopt - gaan we op meer plekken in Zeist uitrollen.

Om onze slagkracht te vergroten hebben we de intentie om te fuseren met Woonstichting SSW uit De Bilt. Door op deze wijze de ondersteunende afdelingen te versterken, verwachten we meer aandacht aan onze aanwezigheid in de wijken en buurten te kunnen schenken. De nadere uitwerking van de beoogde fusie volgt in 2023. Op 23 februari 2023 tekenden partijen een intentieovereenkomst tot fusie”.

Lees het hele jaarverslag hier: https://www.woongoedzeist.nl/wp-content/uploads/2023/06/Jaarverslag-2022.pdf

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over de renovatie in Vollenhove:
Renovatie L-flat succesvol afgerond

Meer over de fusie met SSW De Bilt:
Woongoed Zeist en Woonstichting SSW willen fuseren

Volgende bericht:
Zomer Expo in Galerie de "Gehoorzaal"

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.