Gemengde school heeft de toekomst

1 maart 2015
tekst: Steven Spaargaren

Islamitische jongeren staan steeds meer onder druk. Dat heeft alles te maken met de aanslagen in Parijs en Verviers van afgelopen tijd. En de reacties die dat hebben opgeleverd. Hebben de islamitische jongeren nog een toekomst in Nederland? Die vraag moeten we langzamerhand gaan stellen. Hoe zit het met hun perspectieven? Laat ik dat eens toespitsen op één gebied: het onderwijs.

Op Zeistermagazine.nl is in februari de stelling van de maand: Islamitische jongeren moeten zich thuis voelen in Zeist. Wat blijkt uit deze peiling? Het overgrote aantal van de lezers (81%) vindt dat die jongeren zich thuis moeten voelen in Zeist. Dat geeft hoop! 

Laten we eens kijken hoe het zit in het basisonderwijs in Zeist. We zien dan een onthutsend beeld. Daar raken de allochtone kinderen steeds meer uit beeld. Dan heb je een groot aantal witte scholen en een paar gekleurde of zwarte scholen. Al jaren wordt er gepraat over wel of niet mengen van kinderen op scholen. Ik zie daar geen schot in komen. Er is geen verandering. 

Daarom pleit ik voor een andere benadering. Kijk gewoon om je heen. De wereld verandert razendsnel. De kinderen van allochtone ouders zijn voor het grootste deel in Nederland geboren. Dat zijn gewoon Nederlandse kinderen. Zij hebben ook recht op goed onderwijs. Als je kijkt naar deze kinderen dan gaat de emancipatie razendsnel. Vooral bij meiden is dat het geval.

Ik vind dat de gemengde school de toekomst heeft. Kinderen van welke afkomst dan ook moeten goed onderwijs krijgen. Het heeft geen zin om dat voorrecht alleen voor witte leerlingen te laten gelden. Dat is een verloren strijd. Geef ruimte aan anderen. Laten we de vooroordelen opzij zetten.

De vrijheid van onderwijs is een groot goed in onderwijsland. Dat geldt ook voor allochtone kinderen.
Bij steeds meer gemeenten groeit het besef dat scholen er alleen niet uitkomen. Dat geldt ook voor Zeist. De gemeenten zullen het initiatief moeten nemen. Als het gaat om het mengen van scholen. Zodat kinderen zich hier veilig voelen. Of ze nu islamitisch heten of niet.

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.