Wat als ik, als mantelzorger, uitval? Heb ik een Noodplan?

9 januari 2021
tekst: Lia Joosen; foto: Pixabay

Op dinsdag 19 januari organiseert Steunpunt Mantelzorg Zeist een webinar (online bijeenkomst) voor mantelzorgers over het maken van een noodplan. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk, deelname is gratis.

Een noodplan, of zorgplan, is een overzicht van alle zorgtaken die een mantelzorger uitvoert, de gewoontes en wensen van degene waarvoor wordt gezorgd en een lijst met belangrijke telefoonnummers van betrokkenen. Een noodplan maakt het makkelijker om de zorg voor de naaste over te dragen aan een ander, als dat nodig is.

Mantelzorgers hebben een routine opgebouwd om hun naaste te verzorgen en/of te begeleiden. Er zijn gewoontes en de zorg wordt zonder erbij na te denken geleverd. Pas als een mantelzorger uitvalt, blijkt wat de mantelzorger allemaal doet en betekent voor de partner, ouder en/of kind.

Soms kan degene waarvoor gezorgd wordt dan niet meer zelfstandig wonen. Wanneer er zich een situatie voordoet die niet is voorzien, dan is dit heel vervelend. Maar het kan ook zijn dat mantelzorger enkele dagen of langer weg wil of op een wachtlijst staat voor een operatie. Wanneer er een goed noodplan klaarligt, maakt dat de overdracht een stuk gemakkelijker.

Mantelzorgers kunnen zich voorbereiden op zo’n voorziene of onvoorziene situatie door stil te staan bij wat ze doen, welke zorg ze geven en wat er zou gebeuren als deze zorg wegvalt. Tijdens de webinar worden mantelzorgers hierbij op weg geholpen.

Voor het bijwonen van de Webinar hebben deelnemers een PC met geluidsbox en internet nodig. Aanmelden is verplicht via het aanmeldformulier op www.mantelzorgzeist.nl. Een dag van tevoren krijgen deelnemers de link met de uitnodiging voor de webinar.

Voor meer informatie www.mantelzorgzeist.nl of 030 – 69 253 19.

 

Volgende column: Zeister voetbaltrainers aan het woord, deel IV
Meer over mantelzorg: Elke dag even langs

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.