Uit de weg jij!

1 juli 2019
tekst en foto’s: Han Willems

Bruggen Bouwen - waar generaties elkaar ontmoeten!

“Ik vraag van jou uit Het verkeer: ‘Uit de weg jij!’” “OK, die heb ik. Er staat op dat ouderen een gevaar in het verkeer zijn. En daar wil ik toch even iets over zeggen……”

En dan volgt een kort gesprek tussen de puber en de senior over de die gevaarlijke (?) senioren en de brokken die zij maken (?). Misschien komt dan wel aan de orde dat het vooral de jongeren zijn die brokken maken! En dat die senioren allemaal gekeurd moeten worden, zodat ze wel degelijk veilig kunnen rijden. En ja, dan ontstaat er toch wat begrip over en weer!

Dit is een fictief voorbeeld uit het kwartetspel in Bruggen Bouwen. Dat spel moet nog gemaakt worden. De Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) heeft het initiatief genomen om op speelse wijze jongeren en ouderen met elkaar te laten praten over alles wat hen zoal in het leven bezig houdt. Het project zal speelse maar serieuze lesstof voor basis- en voortgezet onderwijs opleveren die een brug slaat tussen de oudere en jongere generaties.

Waarom ASZ dat zo belangrijk vindt? In de huidige tijd bespeurt men steeds vaker dat mensen voor zichzelf gaan. Individualisering noemen we dat. Zowel onder de jeugd, de volwassen bevolking als de senioren ziet men hierdoor sociaal isolement ontstaan. Contact tussen de verschillende leeftijdscategorieën kan hierdoor moeilijker worden. Onder de senioren kan dit mede leiden tot eenzaamheid, onder de jeugd tot verkeerde beeldvorming, onbegrip (‘die lastige oudjes’), en uiteindelijk tot vervreemding tussen generaties.

Senioren worden steeds meer aangespoord om zolang mogelijk zelfstandig te blijven (wonen), en deel te nemen aan allerlei vormen van maatschappelijk verkeer en sociale gebeurtenissen. Senioren willen dat ook graag. Junioren, zo blijkt uit ervaring, willen zich best inspannen om daar een bijdrage aan te leveren. De vraag is dan hoe. Wij denken dat het helpt als junioren en senioren meer begrip voor elkaars visie, wensen en soms ook irritaties krijgen. De Algemene Seniorenvereniging Zeist biedt ook nu al een gewild platform voor ontmoetingen en activiteiten in verenigingsverband.

Maar uit de Zeister samenleving komen signalen dat er behoefte is aan contact tussen jong en oud, studerend, werkend, sportend, belevend. Zo kreeg de ASZ vorig jaar van een basisschool het verzoek om bij te dragen aan een schoolproject over ‘ouder worden in Zeist’. Maar goede instrumenten om de brug tussen oud en jong te slaan ontbreken nog. Samen met senioren en met jongeren van het Christelijk College Zeist zijn we die instrumenten nu aan het ontwikkelen. Einde van dit jaar is alles klaar. En dan volgt een feestelijke aanbieding aan de directie van de school. En misschien spelen de kinderen dan hun eerste kwartet met een senior uit het College van burgemeester en wethouders!

Han Willems is ontwikkelaar van het project, en tevens secretaris van ASZ.

Het project wordt gesponsord door:
Van Tellingen Pul Stichting Zeist
Fonds Sluyterman van Loo 
Stichting RCOAK  
Stichting LooscoFonds Gezondheid en Welzijn 
Stichting SOZW Zeist
Gemeente Zeist
 

Volgende column: Elke dag even langs
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.