Onderzoek: samenwerking tussen zorgverleners

18 maart 2023
tekst en foto: Merel Remkes

Mensen die ernstig ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren, krijgen vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Heeft u daar tijdens uw zorg of behandeltraject of dat van uw naaste ook mee te maken? Werken die zorgverleners wel goed met elkaar samen? We horen het heel graag van u. Doe mee aan het onderzoek! Met behulp van uw ervaringen willen wij de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen in uw regio verbeteren.

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht laten een onderzoek doen naar de ervaringen van mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Aan de hand van deze ervaringen willen we tips en aanbevelingen opstellen voor zorgverleners in de regio.

Wilt u hieraan meedoen?
Onderzoeker Merel Remkes zal bij u langskomen om over uw ervaringen te praten. Zij zal vragen stellen als: Vindt u makkelijk de weg in de zorg? Hoe ging de overgang naar een nieuwe zorglocatie? Waren de zorgmedewerkers op de hoogte van de situatie en wensen van uzelf of uw naaste? Het gesprek duurt ongeveer een uur.

In totaal zullen ongeveer 20 à 30 mensen worden geïnterviewd. De verhalen worden (anoniem) opgenomen in een boekje, dat wordt aangeboden aan de zorgverleners in de regio. Zo kan de samenwerking worden verbeterd.

Wilt u hierover vertellen? Fijn! Neem dan contact op met Merel Remkes: mail naar post@merelremkes.nl of bel 06-44830009. Kijk voor meer informatie op tinyurl.com/onderzoeknpz/
 

Bijdrage: 
Artikel: 

  


Meer over het levenseinde:
Afscheid nemen van het leven

Meer over samenwerking in de zorg:
Gedicht van de maand: De Zorg

Volgende artikel:
Het is weer Boekenweek!

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.