Lijsttrekker VVD: Walter van Dijk

9 maart 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Walter van Dijk (53) is lijsttrekker voor de VVD en woont sinds 2003 in Zeist. Hij is getrouwd en vader van een dochter van 22 die in Zweden studeert. Afkomstig uit Friesland komt hij daar nog graag. Zeist noemt hij ''een van de mooiste dorpen van Nederland. Ik wil namens de VVD een bijdrage leveren om wonen en leven in Zeist nog beter te maken.''

 In 2015 kwam Van Dijk 'bij toeval' in de Zeister politiek terecht. ''Vanaf dag één is dat me goed bevallen.''

''Toen ik actief werd binnen de VVD-fractie voelde ik me een jonkie, tussen politiek ervaren mannen. Nu behoor ik tot de oudere garde, ik geloof dat er bij de eerste acht op de lijst -de VVD heeft op dit moment acht raadsleden- twee twintigers zitten en een paar dertigers.''

Van Dijk is bij een grote ICT-organisatie verantwoordelijk voor de strategie. ''Er zijn momenten dat het best wel veel is en het voelt alsof je twee banen naast elkaar hebt. Ik vraag me wel eens af hoe kleine fracties dat doen. Ik heb nu al geen tijd voor andere hobby’s dan de politiek.'' Wel heeft hij in de afgelopen jaren zijn huis geheel verbouwd en gaat hij buiten de coronaperiode om dagelijks op de fiets naar zijn werk in Utrecht.

Wie de nieuwe wethouderskandidaat is, nu Sander Jansen heeft aangegeven dat hij stopt, besluit de fractie na de verkiezingen van 16 maart. ''We hebben meerdere goede mensen beschikbaar, afhankelijk van de portefeuille die beschikbaar is.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''Het begint bij het actief op zoek gaan naar kandidaten. Ons bestuur heeft er veel energie in gestoken. Het is beleid bij de VVD dat twee periodes in dezelfde functie genoeg is. Zo komt er ruimte voor nieuwe mensen. Wat leeftijd betreft hebben we veel diversiteit. De verhouding man/vrouw blijft lastig al hebben we met Tjarda Struik en Bar Ganzevles twee zeer talentvolle vrouwen in huis. Spreiding uit dorpen en wijken is ook nu weer goed gelukt en met Timo Bakrin hebben we ook iemand met een migratieachtergrond hoog op onze lijst staan. Op het gebied van inclusiviteit hebben we met Tjarda Struik een inspirerend voorbeeld, zij is visueel gehandicapt. We heten Volkspartij en dat zijn we ook. Dat moet zich vertalen in de kandidaten en dat is gelukt.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''Dat is een wettelijke regel. Onze lokale fractie heeft bij onze Tweede Kamer fractie in Den Haag aangekaart dat het een rare regel is die ons in Zeist veel geld kost. Als liberalen vinden we dat mensen daar waar het kan hun eigen broek moeten ophouden. Sociale voorzieningen zijn alleen bedoeld voor mensen die dat nodig hebben.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''De Slotlaan blijft toegankelijk voor autoverkeer maar moet wel zo ingericht worden dat fietsers en voetgangers er veilig en comfortabel voelen. De manier waarop is geprobeerd doorgaand verkeer te ontmoedigen had een zodanig negatief effect op het milieu en omliggende wijken dat ik blij ben dat die fout is hersteld.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Ik ben van de partij die zegt dat ondernemers zelf keuzes moeten kunnen maken. Als veel mensen in Zeist moeite hebben met ruimere openingstijden dan moeten we in dialoog met de ondernemers tot een goed compromis komen. Maar ik zou niet weten waarom je ondernemers moet verbieden om op zondag om 10.00 uur open te gaan. Er zijn vast ook bakkers die zondagmorgen open willen voor een vers croissantje.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Sympathiek idee. Een mooi idee om het college te vragen om de mogelijkheden te verkennen en afspraken te maken.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''Laten we hopen dat de minister wel rekening houdt met lokale wensen. Ook in Zeist zullen we flink moeten bijbouwen. We hebben mensen nodig voor het onderwijs, de zorg, hulpdiensten en dat zijn vooral mensen met middeninkomens die nu in Zeist geen woning kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor veel mensen die in Zeist geboren en getogen zijn, ook zij moeten in Zeist een woning kunnen vinden. Grootschalig bouwen is mogelijk rondom Driebergen-Zeist en daar kunnen we echt flink de hoogte in. Dat kun je elders in Zeist nergens, al is er gelukkig ook sprake van ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten aan de Utrechtseweg, op Dijnselburg en op de WA-hoeve. Ook moeten we onderzoeken of we kunnen bouwen op het Handelscentrum. Daar zit nu bedrijvigheid. Wij zien kansen voor de bouw van vierduizend woningen in de komende twee raadsperiodes.''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen?  
''Aan de bovenkant van de markt is veel aanbod, aan de onderkant ook, ik denk dat we wel 8.000 tot 9.000 sociale huurwoningen hebben. Het tekort zit in het middensegment. Als je gaat uitbreiden moet je je dus exclusief richten op het middensegment. Dat geeft ruimte en doorstroming in het sociale segment en het leidt tot een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling. ''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Dat is in woonwijken een goed idee maar niet realistisch zonder straten te herinrichten. Op doorgaande wegen zoals de Laan van Beek en Royen, de Boulevard en de Dreef moet 50 kilometer per uur de norm blijven.''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''Het is heel positief dat we als gemeente een organisatie als de KNVB binnen onze grenzen hebben. Wij zijn wel geneigd om constructief te kijken naar uitbreiding. Als daar bos voor moet wijken, moeten we dat wel elders binnen Zeist compenseren. Voetbal is iets positiefs en als VVD zien we graag dat Zeist zich ontwikkelt als de voetbalhoofdstad van Nederland, bijvoorbeeld door het nationale voetbalmuseum naar Zeist te halen.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Nee, keuzevrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het is aan ondernemers en consumenten zelf. Wel is het belangrijk om bewegen te promoten en daar zien we een rol voor de gemeente maar zeker ook voor de scholen en de sportverenigingen.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''We moeten iedereen verleiden tot een gezonde leefstijl. Gelukkig heeft Zeist heel veel sportvoorzieningen die tijdens deze collegeperiode ook flink zijn verbeterd en uitgebreid. Ik denk dat het een goede investering in  gezondheidskosten is om de kosten voor een abonnement en sportspullen te vergoeden als ouders van kinderen deze kosten echt niet zelf kunnen betalen. Sport is meer dan bewegen. Je komt in contact met leeftijdsgenoten die je op school niet ontmoet en je leert winnen en verliezen.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''Er ligt een kans om het gebied rond de Klinker een forse impuls te geven. We zien hier kansen voor een parkachtige omgeving met ook ruimte voor appartementen voor jongeren. De toekomst van het gebouw is dus afhankelijk van keuzes die we maken over het gebied rond de Markt en het Belcour. Alle inwoners van Zeist zouden daar iets van moeten vinden. En kijk naar de Slotlaan; doe het vooral niet te snel want dan gaat het verkeerd.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''De tunnel anticipeert op de aanleg van een kortere nieuwe fietsroute vanuit Zeist-West naar het Utrecht Science Park. Totdat die snelle fietsroute er is, moeten we de Bisschopsweg verbreden en verlichten. Maar de aanleg van de tunnel is wel winst voor de fietser.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Het heeft onze sterke voorkeur dat de OZB niet omhoog gaat. Wij denken dat het goed is dat inwoners van Zeist zelf beslissen wat ze met hun euro’s doen en we willen een goede kwaliteit van dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs. Mocht het onverhoopt nodig zijn om de OZB te verhogen, dan lopen we er niet van weg. Maar het mag geen instrument zijn om inkomenspolitiek mee te bedrijven. Gebruik de ervaring uit de samenleving als er bezuinigd moet worden, zoals we nu doen met de Inwoners Adviescommissie. En kijk naar legeskosten. Daar zijn meer uitgaven dan inkomsten.

Met verdere digitalisering kan de gemeente een stuk efficiënter werken. Dat levert niet meteen een bezuiniging op, maar wel in de periodes erna.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''We moeten het groene en ruimtelijke karakter van Zeist bewaren en kijken naar draagvlak. Er zijn heel veel daken waarvan je denkt: daar passen zonnepanelen op. Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf zijn heel goede initiatieven op dat gebied, maar je zou bij wijze van spreken langs de huizen moeten gaan om mensen enthousiast te maken. Je verdient zonnepanelen in een jaar of zeven terug. Als je alle huizen en bedrijfspanden hebt geïsoleerd, ben je ook al een heel eind verder. Voor woningcorporaties kan de gemeente de drempel verlagen, bijvoorbeeld door geld uit een investeringsfonds beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de besparingen weer teruggestort worden zodat het fonds gevuld blijft.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.