Zeister politici

Raadslid aan het woord: Jan Bredius

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Jan Bredius (NDZ). "Schriftelijke raadsvragen zijn een belangrijke politieke manier om het bestuur te controleren. We maken hier vaak gebruik van, naast de mondelinge vragen tijdens de behandeling van bij de raad ingekomen brieven."
tekst: Jan Bredius; foto: Willem-Jan Ritman

Raadslid aan het woord: Gerard van Vliet

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Gerard van Vliet (GroenLinks). "Als uitvloeisel van de landelijke samenwerking zijn we als PvdA en GroenLinks ook lokaal in Zeist intensiever gaan samenwerken. Dat GroenLinks in Zeist deelneemt aan de coalitie en de PvdA in Zeist in de oppositie zit, blijkt die samenwerking in de praktijk niet in de weg te zitten."
tekst: Gerard van Vliet; foto: Marjolein van Elteren

Raadslid aan het woord: Freerk André de la Porte

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Freerk André de la Porte (D66). "Het vallen van het kabinet maakt ook de lokale politiek onrustig. Grote dossiers hangen samen met landelijke afspraken. Vertraging in de uitvoering is bijna onvermijdelijk."
tekst: Freerk Andre de la Porte; foto: Dick van Ginkel

Raadslid aan het woord: Wilma Breddels

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Wilma Breddels (PvdA): "Onze motie 'liefde in de bijstand' wordt uitgevoerd. Dat betekent dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen eerst een tijdje mogen samenwonen zonder dat dit direct invloed heeft op hun uitkering."
tekst: Wilma Breddels; foto: Annet Ploeg

Raadslid aan het woord: David Tompot

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: David Tompot (SP): "Met deze wooncrisis moeten we als gemeente meer regie pakken. Een leegstandverordening kan dan een stok achter de deur zijn om pandeigenaren bij langdurige leegstand te verplichten hun pand te verhuren.”
tekst: David Tompot; foto: Pieter Wout Duquesnoy

Raadslid aan het woord: Falco van ‘t Riet

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Falco van ’t Riet (GroenLinks): "De omgevingsvisie gaat ook over onze leefomgeving. De natuur heeft zoveel in moeten leveren dat zij er slecht voor staat. Terecht zien inwoners graag dat deze trend wordt gekeerd."
tekst: Falco van ’t Riet

Raadslid aan het woord: Hannie van Kippersluis

Interview
Zeistermagazine laat de gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Hannie van Kippersluis (ZeisterBelang): "Afgelopen raad werd een motie aangenomen om te onderzoeken of de winkeltijden van een grootgrutter verruimd kunnen worden, maar een alleenstaande moeder met 3 kinderen liet de Raad in de kou staan."
tekst: Hannie van Kippersluis; foto: Hans van Oosterhoudt

Raadslid aan het woord: Bas van der Schild

Interview
Zeistermagazine laat de Zeister raadsleden aan het woord. Dit keer: Bas van der Schild (GroenLinks). "Het was voor mij een spoedcursus relativeren. In Bosch en Duin wonen mogelijk nog geen honderd mensen op een vierkante kilometer, terwijl in de wijk Vollenhove er duizenden op een vergelijkbare oppervlakte leven".
tekst: Bas van der Schild; foto: Rob van der Lingen

Pages