Raadslid aan het woord: Fleur Besseling-Hansen

5 februari 2023
tekst: Fleur Besseling-Hansen

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Fleur Besseling-Hansen (D66):

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Toen ik zeven jaar geleden van Amsterdam naar Zeist verhuisde, vielen me verschillende dingen op die ik graag anders zou willen zien. Bijvoorbeeld hoe mensen in verschillende wijken in hun eigen bubbel wonen en leven. Als je iets wil veranderen, moet je mijns inziens niet vanaf de zijlijn gaan staan roepen, maar je inzetten. Daarom ben ik lid geworden van D66 en in Zeist werd ik opgenomen in het campagneteam voor de Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen. Op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stond ik op plek 8. Ik had niet verwacht in de raad te komen, maar dankzij voorkeursstemmen en de groei van D66 van 4 naar 6 zetels kwam ik daar toch in terecht.

Hoe is het eerste jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Het is een leerzame tijd geweest. Het is wennen aan hoe de dingen binnen de gemeentepolitiek werken: raadsvragen, moties, amendementen, het was allemaal nieuw voor mij. Gelukkig is de fractie van D66 een goed samenwerkend team met een mix van ervaren en nieuwe raadsleden.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je tot nu toe vooral bezig gehouden?
Mijn portefeuilles zijn onder andere biodiversiteit, sport en diversiteit & inclusiviteit. De afgelopen tijd heb ik me vooral beziggehouden met een beeld krijgen van wat er op deze gebieden speelt en wat verbeterd kan worden. Ik doe dit het liefst door met verschillende mensen gesprekken te voeren, door werkbezoeken en bijeenkomsten zoals de door de provincie georganiseerde dagen over het regenboogbeleid.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Tijdens het wijkbezoek van de raad aan Zeist Centrum, hoorde ik over Stichting Naburen en wat zij doen voor mensen met dementie. De medewerkers en vrijwilligers van deze stichting organiseren activiteiten waarbij dementerenden zich kunnen inzetten voor de samenleving door bijvoorbeeld voor te lezen of te klussen. Hierdoor blijven deze mensen actief en onderdeel van de maatschappij. Mijn oma (die helaas al 35 jaar geleden overleden is) had dementie en ik zou willen dat in haar tijd dergelijke projecten voor haar hadden bestaan.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Afgelopen raadsvergadering is gesproken over een verbod op consumentenvuurwerk met Oud en Nieuw. Ik denk dat het goed is dat onderzocht gaat worden wat de mening van de inwoners van Zeist hierover is en wat duurzame en diervriendelijke alternatieven zouden kunnen zijn.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Met een baan als KNO-arts en een gezin met 4 kinderen is dat soms wel een uitdaging. Gelukkig heb ik een man die het thuis allemaal super regelt en vindt het raadswerk meestal ’s avonds plaats.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Door mijn oren en ogen open te houden en met mensen te praten: op het schoolplein, langs het sportveld, in de buurt en in winkels en horeca. En heel soms in mijn spreekkamer: toevallig had ik laatst een patiënt die wist dat ik in de raad zit. Hij wees mij op het slordig achterlaten van bestrating na het leggen van glasvezel.

Een andere manier om contact te houden is bij leden langsgaan. Begin dit jaar zijn de D66-raadsleden, -wethouder en -bestuursleden langs de deuren gegaan om de D66-leden in Zeist een nieuwjaarskaart te brengen. Een goed moment om elkaar te spreken en te horen wat zij belangrijk vinden.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Ik wil me inzetten voor een progressief en inclusief Zeist. Daarnaast wil ik de biodiversiteit vergroten, bijvoorbeeld door meer bloeiende bermen.

Op de foto: Fleur Besseling-Hansen (links) en Angèle Welting (rechts)
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Randall Lentz

Meer over D66:
Lijsttrekker D66: Hafid Boutahar

Volgende artikel:
Valentijnsdag Vertelcafé

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.