Raadslid aan het woord: Dick van Ginkel

9 april 2023
tekst: Dick van Ginkel; foto's onder Ton van Til / uitzending gemeenteraad

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Dick van Ginkel (D66).

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
Ik heb enkele inhoudelijke onderwerpen waar ik me politiek graag mee bezig hou, maar de overkoepelende reden is dat ik eraan wil bijdragen dat we Zeist op een goede manier besturen. En goed wil wat mij betreft zeggen op een manier waar iedereen aan kan en wil meedoen, inwoners waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, en gemeente en politiek benaderbaar zijn. Politiek is er om mogelijk te maken dat ieder z’n leven kan leven, en dat moet op een eerlijke, zorgvuldige manier gebeuren maar hoeft niet (steeds) op de voorgrond te staan.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Het is leuk om na verkiezingen weer met nieuwe collega’s samen te werken in de raad. Nieuwe mensen van verschillende leeftijden, met nieuwe ideeën die allemaal snel hun plek hebben gevonden. Ik mag sinds dit jaar plaatsvervangend voorzitter zijn van de raad en dat vind ik niet alleen een grote eer maar ook heel erg leuk. Ik vervang de burgemeester als hij afwezig is en zit de agendacommissie voor waarin we samen met de griffie de werkzaamheden van de raad plannen en organiseren. Vanuit die rollen en het voorzitten van Ronde Tafels en debatten probeer ik eraan bij te dragen dat de raad als geheel en alle raadsleden hun werk goed kunnen doen, en dat probeer ik - waar dat kan - te doen met een kwinkslag. Een tweet van het twitteraccount ‘Politiek in Zeist’ (@ZeistK) met een compliment daarover bewaar ik dan ook heel goed.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
In deze nieuwe raadsperiode maakt D66 weer deel uit van de coalitie, en dus ook van het College van Burgemeester & Wethouders. We hebben met VVD, GroenLinks en ChristenUnie-SGP een coalitieakkoord gesloten dat we als leidraad hebben en van waaruit je plannen gaat maken, en dat is wel anders dan dat je in oppositie zit. Ik ben heel blij met dit college en je ziet dat de nieuwe wethouders Angèle Welting en Walter van Dijk heel goed mengen met de oudgedienden Laura Hoogstraten en Wouter Catsburg. Zo’n nieuw college geeft nieuwe energie; dat kun je goed merken, is mooi om te zien en geeft ook in de raad weer ruimte voor ideeën.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral beziggehouden?
Als organisatieadviseur ben ik bezig met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, zorg, welzijn en het openbaar bestuur. Het zit in mijn genen om de ontwikkelingen op al die terreinen te volgen, maar als ik er twee mag uitlichten zijn dat wonen en burgerparticipatie. Op het gebied van wonen gaat mijn aandacht vooral uit naar de sociale huur en zogenaamde middengroepen en hoe we in Zeist groen en bouwen met elkaar in balans kunnen brengen en houden. Burgerparticipatie is voor mij een manier om inwoners de kans te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen over datgene wat ze van belang vinden, en ik heb dan ook in de loop der jaren mede getrokken aan projecten als Z-Battle, Maaltijd van Zeist, Inwonersadviescommissie (IAC), Burgerberaad jaarwisseling, Burgeramendement en Vollenhove adviesteam.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Ik ken raadsleden niet anders dan dat ze graag met inwoners in gesprek zijn, en het viel me in het begin van mijn raadswerk op hoe lastig dat soms was of hoe weinig het gebeurde, en daar is hard aan gewerkt. We hebben met elkaar het politiek spreekuur aangepast door het informeler te doen in de hal van het gemeentehuis en dat spreekuur wordt nu elke maand benut! Met alle voorzitters van commissies proberen we de Ronde Tafel waarin inwoners kunnen inspreken op raadsvoorstellen zo laagdrempelig mogelijk te maken. De griffie van de gemeenteraad is er niet alleen voor de raad maar ook voor de inwoners om wat te weten van de raad, en dat wordt steeds meer benut. We hebben het wijkbezoek (‘Met de raad aan de praat’) van de gemeenteraad aan de wijken in Zeist weer nieuw leven in geblazen en dat zijn stuk voor stuk boeiende ontmoetingen met mensen en groepen in de wijken van Zeist. En zo moeten we blijven nadenken over manieren om de raad en samenleving met elkaar in contact te brengen, daar werk ik graag aan mee.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
De invoering van de nieuwe omgevingswet is op dit moment een van de grote projecten die spelen in de raad, en zoals vaak bij vraagstukken die in het ruimtelijk domein spelen lopen de emoties daar soms hoog bij op. Discussies mogen wat mij wat de inhoud betreft scherp gevoerd worden, maar het is jammer als daarbij soms over de raad, om het zachtjes te zeggen, met weinig respect wordt gesproken. Je mag van politici verwachten dat ze niet van suiker zijn en een stootje kunnen hebben, maar ik zou willen dat een manier met elkaar vinden om daar bij weg te blijven.

D66 zet zich onder andere in voor burgerparticipatie. Hoe staat het er daarmee voor in Zeist?
Goed, maar het kan altijd beter. Het Handvat Participatie dat we hebben vastgesteld is een kader waarin we de kwaliteitseisen voor burgerparticipatie hebben vastgelegd. Het denken daarover is volgens mij echt geland in de ambtelijke organisatie, college en de raad, maar in de uitvoering moeten we nog zaken concretiseren. In ruimtelijke processen bijvoorbeeld is het voor inwoners vaak moeilijk partij te zijn ten opzichte van ontwikkelaars en corporaties, dat vergt wellicht vastleggen van onafhankelijk procesvoorzitterschap? De positie van groepen en verenigingen in burgerparticipatie is ook nog een onderwerp om uit te werken. En tenslotte kunnen we nog heel grote stappen zetten om inwoners in het kader van hun wijk en buurt zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor bijvoorbeeld het beheer van de wijk en buurt. Wat mij betreft kan er actiever gewerkt gaan worden aan buurtbudgetten waarin die rol van inwoners gefaciliteerd wordt.

Jij bent plaatsvervangend voorzitter van de raad. Burgemeester Koos Janssen stopt er in januari mee. Zou je het leuk vinden om hem op te volgen?
Nee, zeg ik met een glimlach. Burgemeester zijn is een heel erg leuke baan, en ik weet dat ook omdat ik tien jaar intervisie heb gegeven aan groepen burgemeesters via het Genootschap van Burgemeesters. Ik heb in mijn werkend leven na tweemaal baas te zijn geweest van een adviesbureau ingezien dat ik een veel betere organisatieadviseur ben dan een leidinggevende, en in die rol het beste tot mijn recht kom. Dat is mijn vak geworden en is het nog steeds en daar ben ik heel tevreden mee. Plaatsvervangend voorzitter zijn van de raad is voldoende.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Een ding heeft mij altijd heel erg geholpen en dat is het werk van mijn echtgenote Anne-Marie. Zij is namelijk haar hele werkend leven al ambtenaar burgerlijke stand en trouwambtenaar. Ze heeft lang gewerkt op de afdeling burgerzaken van Zeist (waar wij elkaar in 1975 leerden kennen toen ik er als stagiair was) en nu nog steeds is ze 100-150 keer per jaar trouwambtenaar in Zeist en Bunnik; binnenkort verricht ze haar 5000e huwelijk. Al die aanstaande echtparen komen bij ons thuis voor een gesprek en dus is de avond bij ons voor beiden altijd al beschikbaar geweest om te werken. En overdag heb ik een flexibele agenda en kan ik redelijk gemakkelijk zaken inplannen. Het enige jammere is dat, ondanks dat onze kinderen Bas (43) en Jurg (39) allang het huis uit zijn, onze vakanties nog altijd gekoppeld zijn aan de schoolvakantie of zoals het in de politiek heet het reces.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Contact met de kiezers gebeurt voor een deel natuurlijk via de activiteiten van D66, en we prijzen ons gelukkig met een heel actief bestuur dat daarvoor vele activiteiten organiseert. Daarnaast heb ik een redelijk groot netwerk in Zeists opgebouwd via mijn voormalige bestuursfuncties in de sport (Phoenix Honk- en Softbal bijvoorbeeld), en mijn werkzaamheden met maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn en wonen. 

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Er zijn flink wat onderwerpen waar ik mijn aandacht aan ga geven, maar één springt er wel uit en dat is de opvolging van burgemeester Koos Janssen. Koos Janssen gaat in januari 2024 met pensioen en dus moeten we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Dat proces wordt uitgevoerd door een zogenaamde vertrouwenscommissie bestaande uit de vertegenwoordigers van de fracties, en als onafhankelijk voorzitter mag ik die vertrouwenscommissie voorzitten. Daar zal heel wat tijd in gaan zitten. Voor de zomer om samen met de inwoners tot een goede profielschets te komen, na de zomer om de werving en selectie tot een goed einde te brengen, zodat we eind van 2023 een nieuwe burgemeester hebben die dan in januari 2024 het stokje kan overnemen.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Dick schreef eerder:
In de kantine van de Remia

Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Alexander Pieters

Volgende artikel:
Open Dag de Toets

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.