Raadslid aan het woord: Alexander Pieters

26 maart 2023
tekst: Alexander Pieters

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Alexander Pieters (VVD).

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
In mijn werk als projectmanager (eerst bij een ingenieursbureau, nu bij Prorail) heb ik veel contact met ‘raden en staten’; vanuit deze positie is mijn interesse in de politiek jaren geleden gegroeid. De lokale politiek is van groot belang en heeft veel invloed op onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat de raad een goede afspiegeling kent van onze samenleving én inhoudelijk op de hoogte is. Mijn doel is om inhoudelijk bij te dragen en Zeist steeds een stukje mooier te maken.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Goed, in de eerste periode na de verkiezingen is het soms wat zoeken geweest maar raad en college hebben hun weg goed gevonden en er staat veel op stapel.

Je was in de vorige periode ook al twee jaar raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
De sfeer en de samenwerking in de raad zijn beter dan in de vorige periode. De huidige raad kent een andere samenstelling dan in de vorige periode; de afspiegeling is beter, de raad is jonger en positiever! Niet alleen in de debatten, maar ook naar elkaar toe. Inhoudelijk mogen we verschillen van mening, maar door er samen over te hebben ontstaan de beste besluiten.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral bezig gehouden?
Ik ben bezig met bouwen en wonen. Je kunt hierbij denken aan gebiedsvisies, bestemmingsplannen, bouwplannen maar ook bijvoorbeeld de woonvisie. We hebben een aantal grote bouwplannen in Zeist, er spelen tientallen kleinere inbreidingslocaties en ook de omgevingsvisie heeft grote impact op ons dorp.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Ruimtelijke dossiers vragen soms lastige afwegingen; iedereen wil dat er gebouwd wordt, maar niemand wil een bouwplan in zijn/haar omgeving. Dit spanningsveld merk ik ook in de raad; alle fracties willen bouwen, maar over het hoe, waar en hoeveel verschillen we van vaak mening.   

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Recent hebben wij als VVD vragen gesteld over de WA Hoeve in Den Dolder. Zodra Altrecht en Fivoor zijn vertrokken zal hier een fraaie en natuurinclusieve woonwijk ontstaan. In de huidige situatie zijn echter veel ‘oren en ogen’ verdwenen waardoor er zaken gebeuren die het daglicht niet goed verdragen. We moeten dit gebied en de omgeving ervan ook in deze overgangsperiode leefbaar en aangenaam houden. Het is immers een populair wandel- en verblijfsgebied voor onze inwoners.

Jij hebt de thema’s wonen en de omgevingsvisie in jouw portefeuille. Hoe zit jij in die dossiers, wat zijn voor jou speerpunten?
De VVD gaat voor een fors aantal extra woningen, en met name in het middensegment. Wonen in onze regio is voor veel mensen onbetaalbaar, en hiermee onhaalbaar geworden. Wij moeten er voor zorgen dat vooral de werkende middenklasse in Zeist kan blijven wonen. Om dit te bereiken heeft de VVD vorig jaar de Woonvisie via een tweetal amendementen aangepast: 1) minimaal 50% van de nieuwe woningen moet gerealiseerd worden in het betaalbare segment en 2) nieuwe woningen moeten primair gebouwd worden voor (eigen) starters en senioren.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Het raadswerk vraagt inderdaad best veel tijd. Gelukkig hebben we een grote fractie en hebben we als VVD nog twee fanatieke ‘buitengewoon raadsleden’, maar het is naast een voltijdsbaan en een gezin met twee kleine kinderen soms best schipperen. Belangrijk is de balans te blijven zoeken en de grenzen te bewaken. Als het een keer niet past staat er in onze fractie altijd iemand klaar!

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Ik probeer vooral rond de bouw- en gebiedsplannen contact houden met omwonenden; hiernaast heb ik regelmatig contact met wijk- en dorpsverenigingen. Ik vind het belangrijk toegankelijk te zijn, en vragen altijd te beantwoorden. Veelal leven er vragen en zorgen bij omwonenden die ik via mijn informele contacten met wethouders en ambtenaren eenvoudig kan beantwoorden. Waar nodig breng ik zorgen formeel onder de aandacht via schriftelijke vragen, zoals nu bij de WA Hoeve.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Mijn domein blijft bouwen en wonen. Er moet gewoon meer gebouwd worden, vooral in het middensegment. En bij deze, vaak wat kleinere, bouwplannen liggen projecten vaak lang stil door onvrede in de buurt of onduidelijkheden over de uitgangspunten. Op dit punt ben ik met de wethouder in gesprek voor een andere aanpak. Inspraak en draagvlak blijven hierbij van groot belang, maar de doorlooptijden moeten gewoon korter kunnen.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.