Overpeinzing bij het woonhuis van Cornelis Jetses

9 september 2023
tekst: Jan-Paul Rosenberg; foto: Jantsje de Boer

We trokken op woeste grond – door houtland, moerassen
met rendierlaarzen, boomstamkano’s gingen we op jacht
taal was ons wapen

voor de kennisoverdracht, in onze eerste vuren
smeedden we verzen tot gidsen, naar visgrond
en drinkbaar water, een verteerbaar gewas.

Toen hielden we halt, stichtten een stad, bedachten
koningen en knechten, omheinden dier en plant
ook onze taal legden we vast

in stenen, leesplank, databank, naast klank
werd zij ook teken – schrijvend, lezend sloot het weten
zich rondom ons spreken, stolde onze poëzie tot wezen

zonder doel of nut, maar nauw ontstegen
aan hun taak regen de woorden zich aaneen
tot zinnebeeld van troost en zegen, geest

die ons bevrijdde, ons doceerde
hoe de eeuwen te trotseren, terug te keren
tot de bron die ons bezielde, leven geeft.

Jan-Paul Rosenberg, geschreven voor Open Monumentendag 2023.

Cornelis Jetses (1873 - 1955) was illustrator van tientallen kinderboeken, o.a. 'Afkes tiental', 'Het kinderboek van Ot en Sien' en van het leesplankje waarmee generaties Nederlandse kinderen leren lezen. Hij woonde van 1909 - 1911 in Tulpstraat 18 in Zeist, daarna verhuisde hij naar de Bergweg 37, waar hij tot 1937 heeft gewoond.

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Jan-Paul Rosenberg schreef eerder:
Ochtend in de Dieptetuin

Literair Zeist organiseert binnenkort ook een lezing:
Anna Maria van Schurman

Volgende bericht:
Verteldiner met Niels Brandaan

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.