Fietsen

1 juli 2019
tekst: Marcel Leenders; foto: Mel Boas

Nog niet zolang geleden werd hier in het centrum van Zeist een protestdemonstratie georganiseerd door een groep inwoners die het niet normaal vinden dat je niet meer overal met je auto dwars door Zeist kunt rijden. En over een van die deelnemers aan die demonstratie gaat dit verhaal.

Hij heet Philip, is een heel aardige vent, een fijne collega, die woont op de Krugerlaan. Zijn probleem was dat hij niet meer met zijn auto dwars door dat centrum kon, maar “verschrikkelijk” moest omrijden, zoals hij zich uitdrukte. Daardoor tijd tekort kwam om zijn dochter met de auto naar school te brengen. Alles bij elkaar reden genoeg om op zijn vrije dag mee te lopen met de protestdemonstratie en luidkeels te roepen en te zingen: “ZEIST IS DE WEG KWIJT, ZEIST IS DE WEG KWIJT”, want dat was de slogan en tekst van het centrumprotest. Maar deze strofe zong hij zo fanatiek mee dat de woorden zich hardnekkig nestelden in zijn voorste hersenschors. Want de maandag daarop lagen die zinnen nog steeds op zijn lippen. Zong hij zelfs op het toilet, tijdens de stoelgang uit volle borst: “ZEIST IS DE WEG KWIJT, ZEIST IS DE WEG KWIJT”. 

Ik was het zat, maakte mij ook zorgen om hem. Begon hijzelf nu de weg kwijt te raken? Dus ik zei hem dat er een apparaat bestond, dat wellicht een einde zou kunnen maken aan zijn probleem. Een unieke uitvinding genaamd “de fiets” met een rechtstreekse verbinding met niet alleen zijn werk, maar ook met de school van zijn dochter. En dat zijn dochter later, wanneer ze eenmaal groot was waarschijnlijk met meer plezier zou terug kijken op die leuke ritjes naar haar school, achterop de oude fiets van haar vader, in plaats van die riemen, airco en beslotenheid van zijn auto. Zelfs door weer en wind.

En toen was ie eindelijk stil.  

 
Volgende column: De waarde van vakantie
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Ik heb sterk de indruk dat er weinig tot helemaal geen onderzoek is gedaan alvorens bepaalde maatregelen te nemen. Welk probleem is er bijvoorbeeld opgelost door de Korte Steijnlaan af te sluiten voor autoverkeer richting Slotlaan? Er is daardoor wel een probleem ontstaan, i.c. een niet te vermijden kolossale omweg voor wie vanaf de Steijnlaan en Antonlaan naar de Stationslaan en aangrenzende gebieden wil. En welk genie heeft bedacht dat op een gedeelte van de Lorentzlaan voortaan slechts één rijrichting is toegestaan? Was de verkeersdrukte daar zodanig dat deze ingreep absoluut noodzakelijk was? Hetzelfde geldt voor nog enkele straten aansluitend op de rotonde bij de busstation. Als vrijwel dagelijks bezoeker van de Koffietafel aan de Hogeweg ervaar ik keer op keer hoe ondoordacht de herbestrating daar is. Talloze voetgangers gebruiken het fietspad als trottoir, vele fietsers zien het voetgangersdomein aan voor een in twee richtingen te gebruiken fietspad, ook tussen het terras en de in/uitgang van de Koffietafel waar regelmatig kleine kinderen heen en weer scharrelen. Hoe leer je dat jonge volkje dat ze op de stoep moeten blijven als het enige verschil tussen stoep en fietspad de kleur van de bestrating is? Een ouderwetse stoeprand zou daarvoor wel zo handig zijn, terwijl daarmee ook een drempeltje opgeworpen zou kunnen worden voor die horde fietsers die de aansluiting Hogeweg-Slotlaan niet over het fietspad nemen maar over de stoep. Het is mij niet bekend of de gemeente Zeist al die ongein zelf heeft bedacht, of daarvoor externe expertise heeft gezocht, maar zeker in functioneel opzicht is hier sprake van een wanprestatie. Als laatste punt wil ik nog noemen het opheffen van de verbinding van alle zijstraten van de Slotlaan met de Slotlaan, althans voor auto's. Ooit zag ik een ambulance die vanaf de Weeshuislaan naar de Slotlaan wilde gaan. Pech gehad dus, zeker als spoed geboden is.

Ik ben het volledig met je eens Leon. Wat begonnen is met het creëren van een loksluis van Slotlaan naar Belcour ( met bevordering van de verkoopmogelijkheden van de appartementen op het Stinkensterrein) is geeindigd in een ondoordacht verkeerscirculatieplan. Gevoed door de wens van GroenLinks om uiteindelijk te komen tot een autovrije Slotlaan.
Niemand weet meer wie wat bedacht heeft, doel en samenhang ontbreken volledig.

Hallo Leon,
Het is een misvatting te denken dat iemand,een persoon verantwoordelijk is. Ik denk zelfs dat je de gemeente (de gemeente, dat zijn wij) niet eens echt verantwoordelijk kan stellen. Zijn zijn in feite alleen maar een doorgeefluik naar gespecialiseerde organen en bureaus met een brede visienaar de toekomst die wij niet altijd meteen herkennen. Maar op wat schoonheidsfoutjes en kinderziekten na vind ikzelf dat het centrum langzamerhand toch echt opbloeit. Geef het een kans zou ik zeggen en dan praten we er over tien jaar nog eens over
Gr.en bedankt dat je de moeite hebt genomen mijn verhaal te lezen. Marcel Leenders

Ik zie dat je de lichte ironie in mijn commentaar niet altijd snapt. Geeft niet. Natuurlijk is niet slechts één persoon verantwoordelijk maar zijn het altijd meer mensen. Als ik het heb over de gemeente bedoel ik uiteraard, afhankelijk van waar het om gaat, het college van B&W, de gemeenteraad en/of het ambtelijk apparaat. Dat 'wij' de gemeente zouden zijn is een tragische vergissing, dat zou ook niet kunnen. Dat jij de herbestrating een succes vindt is je goed recht, maar je gaat niet echt in op de minpunten die ik heb gesignaleerd. Ik raad je aan, net als ik regelmatig doe, een bakkie te doen bij de Koffietafel, bij voorkeur op het terras om net als ik te kunnen ervaren wat er in functioneel opzicht allemaal mis is. Een ander geval van herinrichting heb ik eerder al eens aan de kaak gesteld, ook bij de gemeente. Het betreft het stuk Slotlaan tussen Hogeweg en het Rond. Alle weggebruikers zijn er daar op achteruit gegaan, voetgangers door het smallere trottoir langs het Walkartpark, fietsers door de ligging van de dwarsparkeerplaatsen langs de fietsstrook aan Walkartparkzijde, automobilisten door de dwarsligging van de parkeerplaatsen, waardoor zowel fietsers als automobilisten elkaar hinderen bij in- en uitparkeren, automobilisten door de versmalling van de rijstrook aan de winkelzijde waardoor regelmatig kleine files ontstaan achter vrachtwagens en/of vuilnisauto's. Grootste fout is dat de dwarsparkeerplaatsen ook toegankelijk zijn voor auto's langer dan 5 m. Meer dan eens trof ik een situatie aan waarbij de stoep langs het Walkartpark volledig was geblokkeerd door een bestelbus, die dan ook nog eens een stukje overstak over de fietsstrook. Ik heb de gemeente voorgesteld een tijdelijk maatregel te nemen waardoor in ieder geval de stoep geheel vrij blijft van overhangend blik. Gingen ze niet doen...! We kunnen ons trouwens afvragen of het niet een vorm van op de stoep parkeren is als je met je voertuig (een deel van) de stoep blokkeert, hetgeen gewoon een beboetbare overtreding is.Wel zou nog dit jaar begonnen worden met herinrichting, waarbij het dwars parkeren vervangen zal worden door langs parkeren. Maar weer zal men daarbij de te vermijden(!) fout maken dat de parkeerplaatsen tussen stoep en fietsgedeelte worden gesitueerd. Moet je als fietser weer altijd uit je doppen kijken voor plotseling openzwaaiende portieren. Ter afsluiting: hoe zou jij een klein kind uitleggen dat het op de stoep moet blijven als , zoals op de Hogeweg het geval is, nergens een duidelijk onderscheid zichtbaar is tussen trottoir en fietsgedeelte?

Mooi verhalend verhaal. Zo is t maar net! Ga fietsen!

En wat als je nou toch echt met de auto naar je werk moet omdat dat te ver fietsen is? Ik moet nog steeds 10 minuten omrijden. Daar doet een fiets niks aan. Ik heb niks tegen fietsen, maar dat is niet altijd de oplossing

Eureka! Wat een geweldig idee! Dat Philip daar zelf nog niet op gekomen was om op de fiets te stappen. Bedankt voor de tip! Echt, ik stoor me mateloos aan de teneur van dit artikeltje en de simplificatie van een probleem wat wel degelijk bestaat voor veel mensen.

Je bent streng zeg. Ik moet zeggen dat hij het zelf wel een leuk verhaal vond. En zelfs dankbaar was voor de tip. Hij komt nu op de fiets naar het werk en brengt zijn dochter naar school, zonder te hoeven omrijden. Natuurlijk geld dit niet voor iedereen, maar hij die nog wat "vastgeroest" zat in zijn oude modus en gewoonten was blij, zoals ik al zei, met de tip.
Het was niet mijn bedoeling te beledigen en dat heb ik naar hem toe volgens mij ook niet gedaan, in ieder geval niet willen doen (hij gaf toestemming voor publicatie). Sorry dat ik bij jou een verkeerde snaar heb geraakt. Volgende keer beter dan maar, gr. marcel

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.