filosofie

Ubuntu-filosofie

Column
Er is een online opleiding in de ubuntu-filosofie opgezet aan de ISVW in Leusden. In de Afrikaanse ubuntu-filosofie staat gemeenschapszin centraal. Steven vindt dit veel krachtiger dan de Nederlandse afrekencultuur.
tekst: Steven Spaargaren, foto: Alexander Strachan via Pixabay