Klimaatpaviljoen bij De Boswerf

2 februari 2022
tekst: Peter Bosch; foto’s: Bas Duijkers

Na een jaar van voorbereiden is afgelopen week de bouw begonnen van een klimaatpaviljoen bij De Boswerf in Zeist. In dit paviljoen kan iedereen binnenkort zien en beleven hoe je je huis en tuin kunt aanpassen aan het veranderende klimaat. De opening is voorzien in april van dit jaar.

Het klimaat verandert. Steden en dorpen krijgen te maken met extremere regenbuien in de zomer, hittegolven en droogte. Zo stonden in augustus vorig jaar de straten rond winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven blank en liepen er enkele kelders vol water.

Om de gevolgen van extreem weer te beperken is het nodig om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Niet alleen overheden, maar ook particulieren en bedrijven kunnen bijdragen om overstroming van straten, kelders en winkels en verdroging van de bodem te voorkomen. In eigen tuin is veel mogelijk om regenwater op te vangen en vast te houden en daarmee het riool te ontlasten. En dat levert tevens een mooiere tuin op.  

Op Bezoekerscentrum De Boswerf wordt nu gebouwd aan het klimaatpaviljoen: een unieke plek waar verschillende aanpassingen zoals een groen dak, afkoppelen, opslag en infiltratie van regenwater, en waterdoorlatende bestrating in de praktijk te zien zijn. Het paviljoen biedt ook een nieuw onderdak voor het PlantenasielZeist. 

Meer dan twintig sponsoren dragen bij aan de bouw. De Provincie Utrecht, de Gemeente Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden leveren een belangrijke financiële bijdrage. Bedrijven uit Zeist en omgeving zoals Evident Bouw, Zeerover Architecten, BMN, Sempergreen en Verdi Tuinen dragen bij met materialen en menskracht. In april gaat het klimaatpaviljoen open. 

De Boswerf is een natuur- en milieu-educatief centrum in het Zeisterbos. Jaarlijks komen er ruim 35.000 bezoekers. Naast het ondersteunen van onderwijs op scholen worden er regelmatig evenementen georganiseerd gericht op het verbeteren van de woon -, werk- en leefomgeving in de regio. Op de Boswerf is één locaties van het Plantenasiel Zeist, een plek waar je overtollige tuinplanten kunt brengen en gratis kunt halen. Het Plantenasiel maakt deel uit van Samen Duurzaam Zeist, een beweging van inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente.  Zij dragen elk op hun eigen manier en met hun eigen initiatief bij aan een duurzaam, groen en gezond Zeist.
 

Bijdrage: 

 


Meer over de Boswerf:
Op weg naar het Zeisterbos

Meer over het plantenasiel
Plantenasiel Zeist

Volgende interview:
Lijsttrekker PvdA: Wilma Breddels

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.