Lijsttrekker PvdA: Wilma Breddels

2 februari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Wilma Breddels (64) is sinds mei 2021 raadslid voor de PvdA. Hoe ze raadslidmaatschap ervaart? ''Het is erg leuk, maar ook heel veel werk. Ik moet heel hard aanpakken en enorm veel stukken lezen. Het is allemaal interessant wat er nu speelt, op het gebied van duurzaamheid en energie. Als Partij van de Arbeid maken we het verschil met name op het sociaal domein. We hebben nu bijvoorbeeld niet veel zicht op de in- en uitstroom bij de Jeugdzorg. Daar kunnen we stappen maken.''

De geboren Rotterdamse is politiek actief omdat ze naar eigen zeggen heilig gelooft in de sociaaldemocratie. ''Zeist is behoorlijk liberaal. De idealen van de PvdA komen voor een deel overeen met de idealen van GroenLinks. De sociaaldemocratie van de PvdA vind ik echt een ideologie terwijl GroenLinks in mijn ogen meer een beweging is. Lokaal ben ik niet voor een fusie, maar ik vind wel dat we moeten kijken waar we elkaar kunnen vinden. Door samen werkbezoeken af te leggen en thema-avonden te organiseren kunnen we elkaar versterken, maar een fusie zou mijn voorkeur niet hebben.''

Vooral de kansenongelijkheid zit haar hoog; daar wil ze op lokaal gebied mee aan de slag. ''We moeten middelen en kansen beter verdelen. De kansenongelijkheid begint al voor de geboorte. Als je ouders met geld hebt, kun je bijles inschakelen als het op school minder gaat, noem maar op. Iedereen moet kunnen meedoen. En dat is bepaald iets anders dan dat iedereen een gelijk inkomen moet hebben, maar het kan niet zo zijn dat je toekomst afhankelijk is van waar je wieg staat. Het is niet ieder voor zich en dat is anders dan je heel veel ziet.''

De PvdA stelt zich ten doel om met tenminste drie zetels terug te komen in de raad. ''Een eenmansfractie is te doen, ik kan het plooien en maak er wel tijd voor, maar het zou veel beter zijn als we met tenminste drie raadsleden aan de slag kunnen om de ongelijkheid in de Zeister samenleving te bestrijden.'' Beschikt de partij over een wethouderskandidaat? Breddels: ''Iemand met de capaciteit hebben we in ieder geval wel.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''Het bestuur heeft ruim een jaar geleden een advertentie geplaats voor nieuwe leden. Die hebben zich aangemeld. Het zijn geen jonge mensen, jammer. Vernieuwing en continuïteit zijn allebei belangrijk, maar je kunt mensen niet dwingen.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''Deze kwestie zouden we heel graag willen aanpakken. Wie een beroep doet op de WMO moet niet financieel in staat zijn om de eigen hulp te regelen. De kosten van de zorg mogen nooit een belemmering zijn voor iemand om te zorg te krijgen die nodig is. Het abonnementstarief van

€ 19.50 per maand voor hulp uit de WMO is niet bedoeld om de huishoudelijke hulp van rijken te subsidiëren. Ik zou er trots op zijn als Zeist dat systeem zou veranderen, ook al mag dat niet van Den Haag.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''De Slotlaan blijft open. Dat kan niet anders. Het is voor ons geen wet van Meden en Perzen en wellicht kan er na gedegen onderzoek een deel van de Slotlaan op slot voor autoverkeer, maar vooralsnog zeg ik: houd de Slotlaan open. We hebben gezien wat de afsluiting van de Korte Steynlaan teweeg bracht: een enorme toename van het aantal verkeersbewegingen en mensen die kilometers moesten omrijden. Die situatie is gelukkig teruggedraaid.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Zelf heb ik hierover geen standpunt, maar ik vind het wel goed om de zondagsrust te respecteren als dat voor mensen heel belangrijk is.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Een fantastisch plan. Ik ben voor.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''Er zijn nog inbreidingslocaties waar nieuwbouw mogelijk is en we kunnen bouwen in het stationsgebied. We mogen ook de hoogte in. Ik vind tien of twaalf verdiepingen niet zo erg. De woningnood is echt een heel groot probleem in Nederland. Nieuwbouw moet passen in de wijk, maar als je nieuw begint, zoals in het stationsgebied, kun je omhoog en als je verticale tuintjes aanlegt kan het nog groen en mooi ook.

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen?  
''We gaan het liefste niet alleen sociale woningbouw neerzetten, maar bouwen ook voor de middenhuur. Daar zit het ook helemaal vast. Dure huizen hebben we niet in nodig in Zeist. De gemeente heeft niet zoveel grond om uit te geven. Dat impliceert strakkere afspraken met projectontwikkelaars. We verdelen de nieuwbouw zo: 30 tot 35% goedkoop, 35 tot 45% laag-middelduur en 20 tot 25% hoog-middelduur.

Wat de PvdA betreft mag Zeist groeien en roepen dat we alleen voor eigen inwoners willen bouwen, dat kan helemaal niet en is ook onwenselijk. Stel dat iedere gemeente dat zou doen; de woningmarkt zou nog verder op slot gaan.

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Nee, dat doen we niet. Wij maken onderscheid tussen gebiedsontsluitingswegen met afgescheiden fietspaden waar je 50 kilometer per uur kunt rijden en erftoegangswegen waar 30 kilometer per uur geldt. Waar de verkeersveiligheid dat vraagt, zijn uitzonderingen mogelijk. ''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''Nee! Ik denk dat er andere opties zijn. De PvdA is niet voor uitbreiding van het KNVB-terrein en als dat betekent dat ze dan vertrekken, dan gaan ze maar.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Ik denkt dat het niet helpt. Nee, dus. Beter, gezonder eten is een kwestie van voorlichting. Op scholen zou fastfood niet permanent verkrijgbaar moeten zijn.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''Het schoolzwemmen is al terug in Zeist. We moeten zorgen dat er goede sportfaciliteiten zijn en blijven. Wat je zou kunnen doen is de contributie voor de sportvereniging voor ouders die het niet kunnen betalen vanuit de bijzondere bijstand laten lopen en dat zou je breder kunnen maken, bijvoorbeeld door vanuit de bijzondere bijstand een tegemoetkoming te doen in de kosten van sportkleding en -attributen.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''De Klinker? Dat is geen mooi gebouw. Wat mij betreft mogen ze het afbreken en vervangen door een echt cultureel centrum met buitenpodium en woningbouw. Het mag in elk geval worden vervangen door iets anders.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme-Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Misschien hebben die fietsers gelijk en had die tunnel onder de Kromme-Rijnlaan moeten liggen.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Ik ben zo blij met het feit dat de OZB 3 procent omhoog gaat. De verlaging van vier jaar geleden was een cadeautje voor de rijken. Ik ben blij met de verhoging en we moeten over drie jaar maar kijken wat er dan nodig is. Het is vrij besteedbaar geld voor de gemeente. We kunnen het gebruiken om subsidies te verlenen aan Woongoed, of voor een lening, voor het verder verduurzamen van de woningvoorraad. Woongoed zou dan slecht geïsoleerde huizen versneld kunnen isoleren en dat is zeker met de snel stijgende energieprijzen hard nodig.'' Ze wijst naar flat 11 aan de Prinses Margrietlaan in Zeist die op initiatief van de PvdA-Zeist grondig is aangepakt door Woongoed Zeist. ''Dát zijn belangrijke dingen.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''Windmolens, daar is Zeist te klein voor. Wat prachtig zou zijn is de A28 en de A12 te overkappen en daarop zonnepanelen te leggen. De gemeente Zeist moet op eigen panden zonnepanelen leggen en we moeten per monument kijken of het mogelijk is om een vrijstelling te geven voor het plaatsen van zonnepanelen. Lastig, maar je zou panelen bijvoorbeeld niet aan de voorkant, maar wel aan de achterzijde kunnen toestaan.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Carolien interviewde eerder:
Lijsttrekker ZeisterBelang: Hannie van Kippersluis

Meer over de PvdA:
In gesprek met Karst Schuring

Volgende artikel:
Samenwerken aan nieuwe gordijnen

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.