Groen voor mijn welzijn graag!

1 april 2018
tekst: Anke de Jong, foto’s: Ronald Camstra

Onlangs kregen we bericht dat er zes bomen in het begin van onze straat gekapt zouden worden. Die mededeling bezorgde mij direct buikpijn en mijn eerste reactie was ‘waarom deze kaalslag?’ Zouden de bomen ziek zijn? Nee, dat was allemaal niet het geval. Het bleek een wens van een deel van de bewoners uit dat stukje straat te zijn. De bomen namen ruimte in en bemoeilijkten het parkeren.

Tja, met al die auto’s die we tegenwoordig hebben is de oorspronkelijke hoeveelheid parkeerplaatsen die men met de bouw van de wijk Brugakker bedacht had niet meer voldoende. Zelf hebben we een parkeerplaats op eigen terrein en één auto dus wij hebben daar nooit last van.

Toch ging de bomenkap mij aan het hart. Voor de zes volwassen bomen die gekapt zijn, zijn er drie dunnen sprietjes terug geplaatst. Begrijp me goed, ik ben heel blij dat er weer nieuwe bomen teruggeplaatst zijn. Maar toch vind ik het zonde om eerst zes volwassen bomen te kappen en er drie nieuwe voor terug te plaatsen. Hadden er dan niet drie gekapt kunnen worden in plaats van deze ruil? Er zal vast een goede reden voor geweest zijn, hoewel ik dat niet nagetrokken heb.

Bomen zorgen soms ook voor overlast natuurlijk zoals bladeren in je tuin en stuifmeel op je auto. Maar hé, dat zijn toch luxe problemen, of niet?!

Groen in de openbare ruimte is voor mij een belangrijk onderdeel voor mijn welzijn. Onderzoek heeft bewezen dat mensen zich beter voelen wanneer zij groen om zich heen hebben. De natuur om je heen is dus goed voor ons Zeistenaren. Niet alleen voor het welzijn maar ook voor onze gezondheid want bomen zorgen voor opname van CO2 en dat heeft een gunstige invloed op onze gezondheid en zorgt voor schone lucht.

Nou, dan hebben we in Zeist niet te klagen over voldoende groen met alle bossen, weilanden en parken om ons heen, zul je zeggen.

Dat klopt helemaal. Maar toch zorgde deze kap van bomen ervoor dat mijn welzijn even aangetast werd. Bomen betekenen voor mij namelijk niet alleen een mooi uitzicht en goede gezondheid, maar zorgen ook voor diverse dieren in onze omgeving. Ik kan enorm gelukkig worden als in de lente de merel al vroeg in de ochtend fluit en als ik de lijster zijn imitaties van geluiden hoor doen dan krijg ik spontaan een grote glimlach op mijn gezicht. Heb je wel eens gezien hoe mooi getekend die doodgewone spreeuw eigenlijk is of wat een mooi oranje borst de boomklever heeft?

Gelukkig hebben vogels al snel in de gaten dat het in de nieuwe jonge boompjes ook weer goed toeven is en zag ik dat ze al weer in gebruik waren bij de koolmeesjes. Laat de lente nu maar komen!
 

Column: 

Reacties

Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting van de groene openbare ruimte. Dit seminar brengt kennis bij elkaar over dat vraagstuk; hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden willen ontwerpen? Deze kennis is relevant voor stedelijke herinrichtsprojecten, maar ook voor bouw van nieuwe woonwijken. Hoe vertalen we dit naar de groene, gezonde wijk van de toekomst en welke kennis daarvoor nog ontbreekt. Blijf op de hooge op http://degroenestad.nl/seminar-de-groene-gezonde-wijk/

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.