Blijf van ons bos af!

9 maart 2022
tekst: Jan Snijders; foto’s: Carol Dohmen, Eddie Breunesse

Wist u dat de KNVB een aanslag wil plegen op ons bos "om wereldkampioen voetbal te worden"? De plaats delict is circa 5 hectare (50.000 vierkante meter) bos ten noorden van de Woudenbergseweg, dat de KNVB wil kappen. Maar de gemeente beslist. En de gemeente, dat zijn wij, de burgers van Zeist die op 14 t/m 16 maart kunnen kiezen voor partijen die ons bos willen beschermen óf voor partijen die ons bos willen slopen.

De kap is een inbreuk op het Natuur Netwerk Nederland. De KNVB beschrijft het gebied als: “een versnipperd stuk bos van lage kwaliteit met nauwelijks biodiversiteit”. Dat klopt niet. De KNVB sloopt niet een arm maar een rijk bos qua flora en zeker fauna en zet daar een armzalig jong bos in Odijk tegenover.

De extra voorzieningen zijn overbodig. Als de toekomstige wereldkampioenen spelen ziet u verkeersregelaars op de Woudenbergseweg. Hoe vaak komt dat voor per jaar?

De aanslag veroorzaakt overlast aan omwonenden (met name het dierenasiel), is een aanslag op flora en fauna en tasten historisch erfgoed aan. Ook is de recreatiedruk groeiend. Bovendien: we hebben een klimaatcrisis. Opslag van CO2 is belangrijk: oud bos is daarvoor belangrijk, niet jonge aanplant.

Op het eerste gezicht lijkt de KNVB kansloos. De inkt van de eerste Zeister Omgevingsvisie 2022/2025 is nog nauwelijks droog. Wat staat er zoal in die omgevingsvisie? Bijvoorbeeld: “dat Zeist een ‘levend netwerk’ is van natuur, landschap en cultuurhistorie. Groen is ons goud! Voor iedere ontwikkeling, groot of klein, in onze fysieke leef- omgeving geldt: groen als uitgangspunt in plaats van als sluitpost”.

In dit ZeisterMagazine stonden interviews met de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de komende raadsverkiezingen. Eén van de vragen luidde als volgt:

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.

VVD en Seyst.nu kiezen voor de KNVB en tegen de bossen…

GroenLinks, PvdA, SP, CU/SGP, NDZ, ZeisterBelang en 50Plus kiezen allemaal voor de groene optie: behoud van het bos.

D66 heeft landelijk een groen imago dus ik ging er van uit dat zij ook voor de bossen zouden kiezen, maar dat valt tegen. Zij noemen diverse overwegingen, plus en min. Het CDA is een geval apart. Zij wilden niet meewerken aan de interviews. Dus weet nu niemand waar het CDA voor staat.

Zodra politici in gesprek met de kiezer genuanceerde verhalen beginnen te houden, weet ik het wel. En de KNVB is een grote lobbyist. Ik houd er dan ook rekening mee dat D66 en het CDA zullen kiezen voor de KNVB. Bij de huidige samenstelling van de raad zou het een dubbeltje op zijn kant zijn of de bossen het wel redden. Daar kunt u dus wat aan doen, er valt wat te kiezen.

Ik ben lid van de actiegroep “Redt onze bossen”, die schreef een open brief aan de kiezers van Zeist (https://www.austerlitzbelang.com/single-post/open-brief-blijf-van-ons-bos-af). De brief is mede ondertekend is door Austerlitz Belang, Stichting Dierentehuis Zeist, Coöperatie Austerlitz Zorgt en het Beauforthuis.

Wist u dat de KNVB een aanslag wil plegen op ons bos "om wereldkampioen voetbal te worden"? Voor mij is de keuze duidelijk. Ik kies voor de bossen, voor de bomen, de dieren en de mensen en tegen de hoogmoedswaanzin van de KNVB. Dan maar geen wereldkampioen.
 

Bijdrage: 
Artikel: 
Column: 

 


Meer over de plannen van de KNVB:
KNVB Sportcentrum

Meer over de KNVB:
Selfie in Zeist

Volgende interview:
Lijsttrekker VVD: Walter van Dijk

 

Reacties

BLIJF VAN ONS BOS AF!!!!!!!!!

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.