Wijkservicepunt Noord

1 maart 2015
tekst: Jeroen van der Bijl, foto’s: Kees Linnenbank

Wijkservicepunt Noord groeit steeds meer uit tot een centrale ontmoetingsplek voor bewoners van deze wijk. De gemeente en maatschappelijke organisaties werken nauw samen. Door in dit wijkcentrum al jaren nauw samen te werken, geven de gemeente Zeist, Abrona, Zorggroep Charim, woningbouwvereniging De Kombinatie, Kwintes en MeanderOmnium concreet vorm aan maatschappelijke ondersteuning. Daarmee krijgt het wijkservicepunt zelfs een landelijke voorbeeldfunctie.

De eerste ideeën voor een Wijkservicepunt (WSP) ontstonden ongeveer zes jaar geleden. De gemeente Zeist wilde het wijkgericht werken vormgeven. Dat deed zij onder andere met behulp van diverse Wijkservicepunten, waar wijkbewoners terecht konden voor informatie en advies en elkaar konden ontmoeten. “Daarmee liep de gemeente flink vooruit op veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de invulling van de participatiesamenleving,” aldus WSP-coördinator John Borgman.

Belangrijk ontmoetingspunt
In de afgelopen jaren heeft het Wijkservicepunt zich steeds meer ontwikkeld tot een belangrijk ontmoetingspunt in de wijk. Borgman: “Het was eerst vooral een aanbodgericht activiteitencentrum, maar is nu een laagdrempelige ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners en professionals. Zij kunnen hier niet alleen terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg, maar ook met hun eigen suggesties voor activiteiten in de wijk. Bovendien houden verschillende organisaties hun spreekuur in het WSP. Daardoor kennen veel organisaties kennen elkaar en vormen zo een groot netwerk om elke individuele burger zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Bij het Wijkservicepunt melden zich steeds meer wijkbewoners aan die als vrijwilliger iets willen doen en betekenen voor hun wijk. “Maar ook mensen die - om allerlei redenen - een werkplek in een rustige omgeving zoeken,” legt Elice Schut, wijkconsulent Zeist-Noord, uit. “Denk aan mensen met psychische problemen en mensen die – gestimuleerd door het UWV - reïntegreren naar (betaald) werk. Daarnaast geven wij kwetsbare jongeren een kans om ervaring op te doen tijdens of na hun studie, zodat zij meer kans maken op een betaalde baan.”

Tussen wal en schip
Door de veranderingen in de Wmo dreigden veel mensen namelijk tussen wal en schip te vallen. Borgman: “De één kreeg geen indicatie meer en voor een ander stopte de dagbesteding. Een onwenselijke situatie die de eenzaamheid vergroot en de sociale controle vermindert. Daarom zijn we, in nauw overleg met de gemeente Zeist, gestart met het project ‘Meedoen in de wijk’. Sociaal kwetsbare buurtbewoners bieden we diverse vormen van ondersteuning, zoals maaltijdvoorziening of informatie over mobiliteit. Wij noemen dit ‘welzijn nieuwe stijl’: het gaat niet meer om ‘zorgen vóór’, maar om ‘zorgen dát’.” Hij noemt enkele voorbeelden: “We kwamen in contact met een buurtbewoonster die niet veel buiten kwam. Omdat zij spelletjes doen leuk vond, kon ze meteen aanschuiven bij onze spelletjesactiviteit. Ze heeft het zo naar haar zin, dat ze zelfs haar vriendin meeneemt. Of denk aan de groep cliënten van GGZ-instelling Kwintes die hier computerles krijgt.”

Actieve en betrokken burgers
In het Wijkservicepunt krijgen mensen dan ook allerlei dagbestedings- of activeringsactiviteiten aangeboden. “Maar wij maken het ook mogelijk dat zij iets voor hun buren of andere wijkbewoners kunnen doen,” benadrukt Schut. “Zo hoorden wij dat een vrouw in de buurt iemand zocht voor een wandelingetje. Via via vonden wij een andere vrouw die dat graag wilde doen. Vergelijkbaar is een jonge vrouw die wilde leren breien en zij kreeg al snel brei-les van een oudere vrouw. Zomaar wat kleine voorbeelden, maar wij zien steeds meer actieve en betrokken burgers die met buurtgenoten verbinding zoeken, elkaar helpen en zo iets voor de samenleving willen doen. Dat regelen ze veelal gewoon onderling, zonder sturing of druk van het Wijkservicepunt. Wij zijn vooral voedingsbron en koppelen, waar nodig, mensen aan elkaar.“

Café Noord
Zo ontstond ook Café Noord, waar wijkbewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor een kopje koffie, lunch of warme maaltijd. Het café wordt bemand door beroepskrachten, vrijwilligers en mensen met een beperking. Zo’n 15 cliënten met een indicatie dagbesteding werken, in het kader van hun dagbesteding, als vrijwilliger in de keuken en het café. Borgman: “Ze zijn hier dus consument én vrijwilliger: ze gaan langs de tafels om bestellingen op te nemen, brengen drankjes rond en doen de afwas. Bovendien verzorgen zij elke dag een verse maaltijd voor bewoners uit de wijk. Zo nodig brengen de cliënten de maaltijden ook bij bewoners van aangrenzende woningen thuis.”

Klussen in de wijk
In Café Noord is ook een kleine winkel geopend, waar wijkbewoners hun zelfgemaakte producten kunnen aanbieden. Ook de cliënten van Abrona kunnen - als een vorm van dagbesteding - producten maken voor de winkel. “Dagbesteding is ook maatschappelijke participatie, namelijk iets bijdragen voor je medemens. Daarom gaan medewerkers en vrijwilligers ook regelmatig de wijk in om - indien nodig onder begeleiding - klussen in de wijk uit te voeren. Denk aan tuinonderhoud, glas wegbrengen en het bijhouden van plantenbakken voor ondernemers.” Het WSP is daarover in gesprek met andere organisaties en bedrijven, licht Borgman toe. “Ons doel is om samen met de inwoners van Zeist-Noord een passende oplossing te vinden en dat vraagt om buiten de kaders te denken. Mocht het nodig zijn, dan roepen we de hulp in van het Sociaal team. Bovendien, de kennis en ervaring die wij als Wijkservicepunt de laatste jaren hebben opgedaan, zijn bijzonder nuttig voor de opstart van andere wijkservicepunten, in Zeist en elders in het land.”
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.