Pittige maaltijd

1 september 2018
tekst en foto: Hans Snel

Hoeveel mensen lopen er in Zeist rond die actief bezig zijn om Zeist mooier en leefbaarder te maken? Die als maatje klaarstaan voor mensen die het moeilijk hebben? Die samen plastic gaan opruimen op World Cleanup Day of bloemzaad inzaaien voor behoud van de wilde bij? Die als vrijwilliger meewerken in de Weggeefwinkel of het Repaircafé? Die levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank? Die hun regenpijp afkoppelen van het riool? Of samen een energiecoöperatie starten?

Heel veel. Ze hebben allemaal één overeenkomst. Ze zien dingen verkeerd gaan en willen hier iets aan doen. Of het nu menselijk leed, onrecht of milieuvervuiling is. Ze komen in actie omdat het beter voelt om iets te doen dan om lijdzaam toe te kijken.

Ik vind het altijd weer hartverwarmend en inspirerend als ik de verhalen van deze mensen lees. Het geeft mij de energie om ook door te gaan. En tegelijkertijd vraag ik me ook regelmatig af of de veranderingen wel snel genoeg gaan. De extreem droge en warme zomer heeft de natuur ontregeld. De eik in mijn tuin laat heeft zijn eikels al laten vallen. Twee maanden eerder dan anders. Wat voor consequenties heeft dat voor de dieren die hier weer van leven?
Na ruim 150 wakes sinds 2005 zitten er nog steeds onschuldige mensen opgesloten in het detentiecentrum. En worden mensen uitgezet naar landen, waar we zelf voor geen goud naar toe zouden willen, zelfs niet voor een paar weken. Bij de Voedselbank is het in al die jaren niet minder druk geworden. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

In de vakantie heb ik het boekje Macht en Verbeelding van Femke Halsema gelezen. Ze vraagt zich af wat er sinds de jaren 60-70 met de slagkracht van de progressieve beweging is gebeurd? En ze roept progressieven op om beter met elkaar te gaan samenwerking en een grote beweging te vormen tegen de krachten die de status quo in stand houden.

Stel nu dat al die mensen in Zeist op hetzelfde moment hun stem zouden laten horen? Ja, dan begint verandering echt in Zeist. Binnenkort gaan we met elkaar “aan de maaltijd” om het inwonersakkoord te gaan samenstellen, het menu om het ambitieuze coalitieakkoord waar te maken. Ben jij een van die mensen die werkt aan verandering en net zo ongeduldig is als ik? Grijp dan je kans en schuif aan. Dan maken we er samen een pittige maaltijd van.

 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.