Lezers

Op deze pagina lees je informatie over onze lezers. Dat worden er elk jaar meer!

Zeistermagazine groeit hard. Het aantal gelezen pagina's verdrievoudigde van 27.000 in 2016 tot 83.000 in 2019!

In onderstaande grafiek is een verfijnder patroon per maand te zien. Na de zomer van 2019 (in de maand augustus verschijnt Zeistermagazine niet) heeft het aantal lezers een snellere groei doorgemaakt, mede door de komst van nieuwe columnisten, en ook doordat onze nieuwsbrief sinds oktober wekelijks verschijnt in plaats van maandelijks. Oktober was de best gelezen maand ooit, met meer dan 11.000 pagina's die maand.

Wie zijn dan onze lezers? Meer vrouwen dan mannen, zo blijkt uit de gegevens van Google Analytics. Het verschil nam in 2019 wel wat af:

Ook wat betreft leeftijd zien we wat verschuivingen in de tijd. De leeftijdsgroep 45-54 jarigen is nog steeds de grootste groep onder de lezers, maar de jongere categorieën 35-44 jaar en ook 25-34 jaar nemen in de jaren toe. Deels gaat dit wel ten koste van de allerjongsten (tot 24 jaar), die categorie neemt af.

Eerder peilden wij al uit welke wijken de lezers afkomstig zijn (zie ook dit artikel):

Interessant is natuurlijk ook om te zien hóe de lezers de columns weten te vinden. Daarin zijn drie bronnen belangrijk: de nieuwsbrief, Google en Facebook. Alledrie zijn deze de afgelopen jaren sterk gestegen. Facebook is de meest belangrijke bron van lezers, op de voet gevolgd door Google, dat in 2019 sterker groeide. Dat is ook te zien aan het feit dat vele oudere columns nog regelmatig gelezen worden, die worden vooral via Google gevonden. De nieuwsbrief groeide hard in 2017 en 2018, mede door de overstap van LaPosta naar MailChimp, maar hield in 2019 de groei van Facebook en Google niet bij. Links vanaf een andere website (bv Reddit, Startpagina etc) spelen een minder grote rol, net als Twitter, Instagram en LinkedIn.

Ook meten we op welk device mensen Zeistermagazine lezen. De 'gewone' PC / laptop is al enkele jaren ingehaald door de mobiele telefoon. Tegenwoordig worden ongeveer 55 procent van de pagina's gelezen op een mobiele telefoon:

Tenslotte, of vooral, is natuurlijk interessant wélke columns het meest gelezen worden. Zie daarvoor onze top-50.

Zie ook de eerdere lezersoverzichten van 2018, 2017 en 2016.