Kringloopeconomie

1 december 2018
tekst: Steven Spaargaren, foto:
Anne-Marie Bergervoet

Op 26 september jl. ben ik bij de bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist in het gemeentehuis. Dat is voor alle inwoners van Zeist. Er zijn presentaties en een informatiemarkt. Meer dan 22 projecten die bijdragen om Zeist gezonder, groener en duurzamer te maken. Ik volg de presentaties die verzorgd worden door Samen Duurzaam Zeist. Ik ben geïmponeerd door de beweging die de laatste tijd op gang gekomen is. 

We worden in de trouwzaal verwelkomd door Evert Jan van Hasselt, een van de drijvende krachten achter Samen Duurzaam Zeist. Hij schetst de ontstaansgeschiedenis en de ambitie om in 2030 Zeist klimaatneutraal te realiseren. De basis is gelegd in de Brede Milieuvisie die opgesteld is door de gemeente i.s.m. inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van milieugroepen. Binnen een jaar draaien er al 22 projecten met vaak  financiële steun van de gemeente. En er komen steeds meer initiatieven bij!
Vervolgens komt Henk Mirck aan het woord. Hij laat zien uit welke elementen ons consumptiepatroon is opgebouwd: infra(wegennet en bebouwing), voedsel, energie, vervoer en spullen. Hij maakt het met een taartdiagram allemaal zichtbaar. Daarna wordt een aantal projecten maximaal 1 minuut geïntroduceerd zodat mensen een keuze kunnen maken.

Op Zeistermagazine.nl was in oktober en november de stelling van de maand: Zeister afval moeten we gaan behandelen als grondstoffen voor de kringloopeconomie. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 88% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 12% dat niet is. De overgrote meerderheid van de lezers wil afval anders gaan behandelen. 

Dat blijkt al hoe we met ons afval omgaan. We moeten afval gaan scheiden en afval gaan behandelen als grondstoffen voor de kringloopeconomie. We zullen anders tegen onze economie aankijken. We moeten het gangbare begrip economie verlaten.

Dat doet me denken aan het vak economie dat ik ooit op de hbs-a van het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest heb gevolgd. In de jaren zestig heb ik op zaterdagmorgen twee lesuren economie van een voormalig docent in een houten noodgebouw. Ik zie die man nog voor me. Het boek wat we gebruikt hebben is: De kern van de economie van dr. Arnold Heertje. Hij is emeritus hoogleraar en heeft zijn hele leven veel geschreven over economie: de laatste tijd meer over de invloed van duurzaamheid. 
Ik vraag met af of die kern van zijn economie wel op een kringloop gebaseerd is.

We moeten meer in een kringloop denken. Een cyclische aanpak. De mens als onderdeel van de  kosmos. We moeten ons gedrag veranderen en onze consumptiepatronen aanpassen. Meer zuinig zijn op grondstoffen. Dat is moeilijk om in praktijk te brengen. Maar met een beetje goede wil, is er hoop. Dat heb ik geleerd op de bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist.

Meer informatie: www.samenduurzaamzeist.nl
 

Reacties

Weet u zeker dat Henk Mirck, transitiemanager duurzaamheid van de gemeente nog deze rol vervult? Ik heb hem de afgelopen maand 2x een e-mail met een vraag gestuurd maar geen enkele reactie gekregen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

Het is een misverstand dat Henk Mirck transitiemanager duurzaamheid is bij de gemeente. Programmamanager duurzaamheid van de gemeente is Henk Bosch. U kunt hem mailen via zeist@zeist.nl, t.a.v. Henk Bosch.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.