Jongeren uit Zeist over Vrijheid

19 mei 2020
tekst: Steven Spaargaren, foto: gemeente Zeist

Onlangs vond in Zeist de dodenherdenking plaats. Ik kon daar niet bij zijn vanwege het coronavirus. Ik zie in de Nieuwsbode van 6 mei 2020 een speciale pagina “Zeist in Coronatijd”. Mijn aandacht wordt getrokken door onder meer de passage over de Jongerenraad. De leden van de Jongerenraad is gevraagd hoe zij denken over 75 jaar Vrijheid. Wat vinden die jongeren van vrijheid?

De stem van jongeren in onze lokale democratie is ontzettend belangrijk. Enkele leden van de Jongerenraad komen aan het woord.
“Bevrijdingsdag is een goed moment voor nieuwe hoop”, zegt Oumaina. “We zijn zo gewend aan onze vrijheid, dat het voor sommigen voelt alsof het coronavirus onze vrijheid ingenomen heeft. Mensen hebben tijdens de oorlog in veel ergere omstandigheden moeten leven. Ze hebben gevochten voor de vrijheid die we nu hebben.”
Andrea vult aan: “Ik sta erbij stil hoeveel geluk ik heb om in een land te wonen waar we zo vrij zijn dat we nog allerlei manieren vinden om er voor elkaar te zijn. Dat is ook een vorm van vrijheid!” Ik wil het laten bij deze twee citaten.

In het eerste citaat maakt de jongere een koppeling tussen het heden en het verleden. Wat er nu gebeurt bij het coronavirus en wat er gebeurd is tijdens de oorlog. Zij ziet hoe bevoorrecht je bent. Vrij zijn om te zeggen wat je wil. Om te gaan met mensen die je uitkiest.
In het tweede citaat gaat het toeval een rol spelen. Het geluk om in dit land te leven. Bevoorrecht te zijn.

Vrijheid is een tamelijk abstract begrip. Maar het is vrij algemeen. Het is al heel wat dat jongeren er zo over nadenken. De leden van de Jongerenraad staan niet model voor alle jongeren. Maar we kunnen er iets van leren.

Mensen gaan uit van allerlei drijfveren of uitgangspunten. Daar wordt niet van afgeweken of vastgehouden. Anderen noemen dat belangen. Dat heeft alles met vertrouwen te maken. Als je dat wil veranderen kom je uit bij de politiek. Maatschappelijke problemen met individuele dimensies.

Het lijkt met beter om naar een voorbeeld te gaan. Een situatie die je aantreft. Dan wordt het meer concreet. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het centrum van Zeist. Dat heeft ook met vrijheid te maken. De mens in de auto heeft alle vrijheid om te bewegen. Maar dat gaat dan  ten koste van anderen zoals fietsers en voetgangers.
Je moet daarbij keuzes maken en dat is de taak van de politiek. Daar kom je in de Jongerenraad wel achter. Ga zoiets maar veranderen. Ik zie de weerstanden al groeien!
 

 Volgende column: Watervlooien & huidhonger

 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.