Den Dolder is goed bezig

1 april 2016
tekst: Steven Spaargaren, foto: Mel Boas

De eerste bewonersavond over zorg vond op 4 februari in de Maria Christinakerk in Den Dolder plaats. De resultaten van de enquête over zorgvoorzieningen in Den Dolder zijn gepresenteerd: huisarts Van Eijck en dominee Plantinga hebben ter plekke gereageerd. Er waren voorbeelden van initiatieven zoals Fort Vreeswijk en EetMee. Tijdens de avond is vooral aandacht besteed aan de informele zorg: het actief voor elkaar zorgen op het gebied van klusjes, vervoer, ontspanning, eten en andere zaken in het dagelijks leven.

In het najaar van 2015 namen drie Doldenaren het initiatief tot een enquête. Het ging om Marian Veldhuis, Ingrid Wong en Hans Snel. De enquête is 318 keer ingevuld. Dat betekent dat ongeveer 20% van de huishoudens in Den Dolder heeft deelgenomen. De resultaten zijn representatief, al zijn kleinere huishoudens, ouderen en inwoners van Den Dolder Zuid iets oververtegenwoordigd.

Op Zeistermagazine.nl was in maart de stelling van de maand: De politiek moet geheel los staan van het bewonersinitiatief zorgvoorzieningen in Den Dolder. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 67% van de lezers is het daarmee eens, terwijl 33% dat niet is. De politiek moet zich dus niet bemoeien met dit soort initiatieven. Dat lijkt me belangrijk om te weten. 

Een aantal mensen heeft zich afgevraagd  wat de drie initiatiefnemers drijft: is die drijfveer politiek of commercieel? Het antwoord is duidelijk: “We doen dit  echt alleen als betrokken bewoners. Omdat we denken dat het organiseren van zorg in ons dorp op vele punten beter kan en moet. Van betere laagdrempelige zorg voor elkaar in de vorm van vrijwilligerswerk (boodschappen, klusjes, vervoer, eten, praatje) tot een lokaal informatiepunt over de verschillende soorten professionele zorg (via WMO en zorgverzekeraars) en misschien wel verpleeghuisbedden in het dorp zelf zodat het sociale netwerk intact blijft. We willen dit niet zelf organiseren, we willen het alleen in gang zetten.”

Dat lijkt me een belangrijke stap bij de ontwikkeling van dit soort initiatieven. Dat doet me denken aan de coöperatie Austerlitz Zorg. Dat loopt prima met de juiste mensen aan het stuur.
Laat dat ook in Den Dolder zo maar plaatsvinden.
Op de bewonersavond in de Maria Christinakerk waren ca. veertig belangstellenden aanwezig. Na de pauze zijn er in kleine groepjes plannen gemaakt: wat kunnen we zelf doen en wie gaat dat trekken? Ze zijn goed bezig in Den Dolder.

Meer informatie: www.dendoldervoorelkaar.nl
 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.