Werken in Zeist

1 mei 2015
tekst: Steven Spaargaren, foto: Hans Lebbe

Het gaat beter met de bestrijding van de werkloosheid. Het diepe dal zijn we voorbij. Dan hebben we het over Nederland. Een van de meest welvarende landen ter wereld. De economie trekt aan. Dat merken we ook in Zeist. Er zijn nieuwe kansen voor werkzoekenden in Zeist. Op 22 april jl. is er een werkconvenant afgesloten tussen vijf partijen. Er gloort hoop voor Zeister werkzoekenden en jongeren. Wie zijn deze partijen en hoe gaat het nu verder?

Ik neem een duik in het convenant. Het gaat om de organisaties Zakelijk Zeist Onderneemt, Samen voor Zeist, onderwijsinstelling ROC Midden Nederland, de Regionale Sociale Dienst en de gemeente Zeist. Dat zijn de meest betrokken organisaties bij elkaar. De organisaties hebben afgesproken dat zij zich gaan inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is wel een bepaalde doelgroep. Het zijn vaak mensen die tussen wal en schip zitten.
Zij gaan die Zeistenaren met afstand tot de arbeidsmarkt helpen door hen een (stage)werkplek of (bij)scholing aan te bieden. Het Werkgeverservicepunt helpt bij de werving- en selectie en begeleiding van kandidaten. Wat me opvalt dat er in het convenant geen aantallen worden genoemd. Ik neem aan vanuit praktische ervaring.

Op Zeistermagazine.nl was in april de stelling van de maand: Het onderscheid tussen betaald werk en vrijwilligerswerk moet verdwijnen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 64% van de lezers is het daar niet mee eens, terwijl 36% dat wel is. De meerderheid vindt dat het onderscheid tussen betaald werk en vrijwilligerswerk moet blijven.

Het Zeister werkconvenant is een initiatief van de ondernemersvereniging ZZO (Zakelijk Zeist Onderneemt). De ondernemers zijn er actief bij betrokken. De partijen spreken zich uit voor een goede uitvoering van de Participatiewet. Ze spannen zich in voor het bieden van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zowel vanuit de Bijstand als de Wajong. De partijen zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Hoe gaat het nu verder? Op 3 juni 2015 is er een vervolgbijeenkomst voor alle werkgevers uit Zeist, verzorgd door het Werkgeverservicepunt. Het convenant zijn goede intenties. Maar na de mooie woorden moeten er daden komen. Het heeft met mensen te maken. Hoeveel jongeren zijn er dan echt geholpen met een baan of stageplaats? Ik ben benieuwd of het gaat werken voor die jongeren.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.