Vuurwerkvrije zones in Zeist

1 september 2015
tekst: Steven Spaargaren

Er zit beweging in Zeist op het vuurwerkfront. Sinds mei is er een initiatiefgroep ontstaan. Die groep heeft ruim 519 uiteenlopende reacties verzameld. Ze gaan een brief sturen naar het college van B&W van Zeist met het verzoek om er werk van te maken. Intussen roepen ze burgers op vuurwerkvrije zones te melden op hun website. Is Nederland en in het bijzonder Zeist toe aan een kanteling?

Ons land kent een lange traditie met vuurwerk. Ik heb daar eerder over geschreven. Vroeger deed ik er zelf aan mee vanwege de kinderen. Ik kwam niet verder dan een vuurpijlenpakket. Ik kreeg er steeds meer weerstand tegen.
De laatste jaren is het uit de hand gelopen door met name het illegaal vuurwerk. Dat rukt steeds meer op. Ik zie steeds meer weerstand komen tegen dat illegale vuurwerk. Dat moeten we aanpakken. Maar daar kunnen we niet op wachten. 

Ik heb contact opgenomen met de initiatiefgroep. Dat zijn Zeistenaren van onderop. Zij hebben een korte en duidelijke startnotitie met een enquête gemaakt. Half augustus zijn ruim 519 binnengekomen! Zij sturen nu een brief aan het college om er werk van te maken. Twee politieke partijen steunen inmiddels het initiatief. Wat nog wel belangrijker is dat de initiatiegroep gemeente(raadsleden) heeft bezocht en alleen maar positieve geluiden heeft gehoord. Zij gaan gestaag verder als een gelanceerde raket……

Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Dat aantal is het afgelopen najaar opgelopen tot 41 gemeenten. Wat blijkt? Zeven op de tien Nederlanders die wonen in een gemeente met een vuurwerkvrije zone zijn daar blij mee. Dat geeft hoop. Met name om schade en overlast voor bewoners te verminderen. Voor de zones kun je denken aan een ziekenhuis, kinderboerderij, verzorgingshuizen, scholen enz.

De initiatiefgroep vraagt nu aan de Zeister bevolking om te komen met suggesties voor vuurwerkvrije zones. Zij willen met de gemeente een verstandige keuze maken. Komende jaarwisseling willen ze daarmee starten. Daarom het verzoek om die zones te melden bij: www.vuurwerkvrijezonesinzeist.nl Gewoon doen!

Tot slot ben ik voor een professioneel aangestuurd vuurwerk waar we allemaal van kunnen genieten. Bijvoorbeeld aangestoken achter het Slot. Dat sluit aan bij een lange traditie. Vroeger gebeurde dat ook. De jaarwisseling wordt dan iets waar we (weer) trots op kunnen zijn.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.