Samen werken aan duurzaamheid

1 november 2015
tekst: Steven Spaargaren

Op 16 april was er de dialoogbijeenkomst bij de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Ik was bij deze start  en vond het een inspirerende bijeenkomst. De ambitie om  3000 woningen in Zeist te verduurzamen vóór 2018 werd aangekondigd. Op 7 juli heeft de raad van Zeist ingestemd met deze ambitie. De raad heeft tevens ingestemd met het opzetten van het Samenwerkingsverband Energie Zeist waardoor dit mogelijk wordt.

In het coalitieprogramma van de collegepartijen is de ambitie opgenomen om 3000 woningen te verduurzamen. De gemeente wil de kracht in de samenleving optimaal inzetten om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. In het nieuwe samenwerkingsverband gaan die bewoners, banken en bedrijven hun krachten bundelen. Tegelijkertijd wil de gemeente vol inzetten om alle waardevolle bestaande en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te intensiveren en uitbreiden. 

Dat klinkt allemaal mooi maar wat komt er van terecht? In de achterliggende periode heeft het Samenwerkingsverband Energie Zeist (SEZ) een plan opgesteld. Sindsdien zijn er enkele bijeenkomsten geweest om het verduurzamen van 3000 woningen uit te werken.

Op  2 september was de vierde bijeenkomst bij de Triodosbank in die reeks. Zo’n 40 bewoners en ondernemers uit Zeist namen deel. Verschillende onderwerpen voor de versnelling van de verduurzaming van bestaande woningen zijn daar besproken. Een echte energiewinkel, nieuwe vormen van financiering, prikkels om te gaan isoleren, gebruik maken van life-events, en een campagne. De vraag is hoe dat er allemaal uit gaat zien.

De groep is inmiddels gegroeid naar 100 betrokkenen en geïnteresseerden. Een groep die bestaat uit bewoners, banken, bouw- en installatiebedrijven, adviseurs, energiespecialisten, hogeschool Utrecht.  Een zeer diverse groep met veel kennis die benut wordt. Het samenwerkingsverband is nu op zoek naar energie ambassadeurs. Dit zijn getrainde vrijwilligers die buurtgenoten vrijwillig informeren over de mogelijkheden.

Intussen heeft de Rabobank Utrechtse Heuvelrug een eigen informatiemarkt gehouden op 28 september in het eigen kantoor over hetzelfde onderwerp. Circa 20 lokale ondernemers gaven informatie over mogelijkheden om de woning te verduurzamen.

Al die initiatieven over duurzaamheid: op zoek naar een betere wereld. Ik verlang als bewoner naar een eigen ambassadeur die het allemaal op een concrete manier kan uitleggen. Wat zijn voor mij de concrete voordelen en waar kan ik het kopen? 

Meer informatie: zeist@zeist.nl

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.