Meer ruimte voor jongeren?

1 januari 2016
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

We zitten in een wereld waarin iedereen verbonden is met sociale netwerken. Jongeren zijn bij uitstek de pioniers van de moderne media. De smartphone is de toegangspoor tot de wereld. Jongeren staan meestal bekend om hun onbevangen blik en rijke fantasie. Maar hebben ze ook interessante ideeën over de toekomst?  Moeten we meer ruimte bieden aan jongeren? 

Op Zeistermagazine.nl was in december de stelling van de maand: Er wordt in Zeist te veel georganiseerd voor ouderen en te weinig voor jongeren: dit moet anders. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 64% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 36% dat niet is. De meerderheid vindt dat het anders moet. Laten we de jongeren aan het woord laten.

In december zag ik een nummer van Dichterbij Utrechtse Heuvelrug van de Rabobank. De bank zoekt jongeren op. Daarin staat een artikel over Nederland in 2025 waarin drie jongeren uit de buurt worden geïnterviewd. De bank heeft een enquête gehouden onder een groep van twaalf- tot achtienjarigen en hun gevraagd of ze mee willen denken. Drie jongeren uit de buurt hebben hier positief op gereageerd. Dat zijn Silke uit Groenekan, Max uit Soesterberg en Joris uit Zeist. De drie jongens geven hun toekomstdroom voor 2025. Alle drie zijn ze klant van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Toch is het verfrissend om hun ideeën over de toekomst te lezen. Het artikel bevat een aantal citaten van de drie jongens. Wat is dan die visie op het jaar 2025?

De jongeren voorzien grootse veranderingen in de wereld in 2025. Door de globalisering  zal de wereld er over tien jaar nog ‘kleiner’ zijn. De rol van sociale media zal alleen maar toenemen. Als het om hun eigen toekomst gaat dan zijn vooral basisbehoeften belangrijk: huis, gezin en werken. Hun leven ziet er totaal anders uit dan van hun ouders. Onderwijs is een belangrijke sleutel tot verandering van je positie in de samenleving. De opwarming van de aarde is iets waar ze wat aan gaan doen. Een leefbaar klimaat in een andere wereld.

Het is interessant om dit allemaal te lezen. De wereld verandert voortdurend. Ik denk dat het zinnig is om meer ruimte te geven aan jongeren. Er moet in Zeist meer activiteiten voor jongeren komen.  Jongeren moeten uitgedaagd worden om zelf de pen ter hand te nemen. Ze moeten hun stem duidelijker en georganiseerder laten horen. De ouderen moeten dan wel een stapje terug doen.
Geef jongeren de kans om mee te doen. Jongeren zijn de bloem van de natie. Ik moet denken aan mijn kinderen……

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.