Wordt RaboFacet een hunebed of de nieuwe skyline van Zeist?

14 januari 2019
tekst en foto’s: Arend Postma

Het komt waarschijnlijk omdat wij geen abonnee van het AD zijn en de Nieuwsbode al tijden, ondanks herhaaldelijk bellen en daardoor murw, niet meer bij ons op de deurmat valt. Er zijn natuurlijk genoeg andere kanalen om van de meest recente ontwikkelingen in Zeist op de hoogte te blijven.

Toen las ik een aantal dagen geleden in een wachtruimte een artikel in het AD, gedateerd 5 november 2019. Het ging over een nieuwe woonwijk die de gemeente Zeist op het RaboFacet-terrein aan de laan van Eikenstein wil realiseren. De wijk gaat ‘Zeister Enk’ heten en dat doet dus meteen het ergste vermoeden. De politiek zou daar de daaropvolgende donderdag over debatteren, dus voor mij te laat om er bij te zijn.

Op de website van de gemeente Zeist, op het onderdeel ‘bestemmingsplannen’, staat onder ‘Laan van Eikenstein 9’ een document met de naam ‘ontwerp beeldkwaliteitsplan Zeister Enk’. Het toeval wil dat RaboFacet op een Enk gebouwd is, zodoende bevat het document een inspirerende hoeveelheid verwijzingen die tot het huidige ontwerp geleid hebben.

Met het pleistocene tijdperk van 2,5 miljoen jaar geleden nog vers in het geheugen duikt daar de Enk voor het eerst op. De Enk begon toen als zandgrond en werd door bewerking met humusrijk materiaal in de loop van de tijd bruikbaar als landbouwgrond. Nu wordt Enk, Eng of Es uitgelegd als een hooggelegen akker of veld met houtwallen er omheen, die behalve als gemeenschappelijk bouwland ook als dorpsweide dienst kan doen. Met ‘Zeister Enk’ wordt de nadruk op het agrarische verleden van Zeist gelegd en met de dorpsweide het dorpsgevoel.

In het document wordt over Brinkwoningen, speelaanleidingen en zelfs een schaatsbaantje gesproken. Dan denk ik in Zeist onmiddellijk aan De Brink en de kinderboerderij.

In combinatie met Enk krijg ik visioenen van een brinkdorp in Drenthe, een indrukwekkende zeug en het museumdorp Orvelte. Je kunt erop wachten: want daar rijdt Daniël Lohues met Skik, ‘Op Fietse’ zingend, langs een hunebed. Sentiment kent sinds Rieu geen grenzen, maar hoeveel Drenten zouden zich in hun hunebed omdraaien?

Ondanks urbanisatie ofwel verstedelijking in de omringende wereld is men in Zeist nog steeds bezig een dorpsgevoel met agrarische beleving voor de ‘happy few’ te creëren.

Het is al langer bekend dat Rabofacet Zeist gaat verlaten en TNO ook. Daarnaast gaat er op het terrein van de voormalige rijksinrichting Eikenstein gebouwd worden. Deze verdwijntruc van grote bedrijven betekent dat er op het grondgebied van Zeist meer grond voor woningbouw vrij gaat komen.

Echter, die grond wordt daarna weer genereus aan enkele bevoorrechte personen c.q. projectontwikkelaars toebedeeld zodat de schaarse koek algauw weer op is. Want op het RaboFacet-terrein komen 100 boerderijachtige woningen waarvan 24 goedkope huur, een dorpsweide, een schaatsbaantje en ruim voldoende parkeerplaatsen - dus best veel grond per woning. De grond wordt dus gewoon verpatst en duizenden woningzoekenden die ook graag in Zeist willen wonen hebben weer het nakijken.

Laat mij eens groot denken: geef Zeist met Vollenhove, de Warande en het RaboFacet terrein en omgeving een nieuwe skyline door duizenden appartementen te bouwen. Verbind dit met hoogwaardig 24/7 OV met Amersfoort CS, Driebergen-Zeist en Utrecht CS.

Dan kan het centrum van Zeist daar gewoon op meeliften.   

 

 Volgende bijdrage: Laat de bal spreken

 

Bijdrage: 

Reacties

Arend,
Ik meen in in jouw verhaal een soort Calimero gevoel te lezen. Ik ben klein en ik ben zielig. Mensen met geld zijn slecht en projectontwikkelaars zijn helemaal het laagste van het laagste...
Er komt grond vrij en dat moet in jouw ogen een flat ghetto worden, want we moeten daar de woningnood van Zeist in één klap oplossen want alleen dat is goed... (Ik overdrijf, maar het is even om een punt te maken) Je vergeet in mijn ogen de doorstroming.
Met de ontwikkeling van een mooi plan wordt een kwaliteitsimpuls aan het woningbestand in Zeist gegeven. In die woningen komen ongetwijfeld ook veel huidige Zeistenaren te wonen, en hun woning komt dan beschikbaar aan woningzoekenden. Het lost niet de totale woningvraag op, maar het is wel een plan dat financieel haalbaar is en dat beweging gaat brengen in de lokale woningmarkt. In die zin gaat Zeist er met dit haalbare plan er in alle opzichten op vooruit. Het lost niet alles op, maar het is wel een deel van een oplossing.
Die skyline in Zeist is dat nu eigenlijk echt wel zo hard nodig?
Natuurlijk is de verwijzing naar de Eng wat vergezocht als je kijkt naar hoe men daar veertig jaar geleden mee omging. Het doet ook zeker wat kneuterig aan. Dat valt niet te ontkennen. Dat maakt het in mijn ogen nog geen slecht plan.

A.u.b. geen afschuwelijke hoogbouw meer in Zeist, is Vollenhove al niet erg genoeg?

Top Arend!
Discussie openen over waar we willen staan in discussie over dorp of stad. Aan de rand van de randstad, of nog apocalyptischer, Zeist aan Zee.
In ieder geval zorgen dat mensen goed kunnen wonen, ook als ze minder geld hebben. En dan snel naar hun goedkope baantje kunnen reizen in de dure randstad.

Zeker, Arend overdrijft heerlijk in zijn betoog, maar de kern van zijn kritiek is wel strak. Ja een mooie wijk zoals wij die op meerdere plakken in Zeist hebben help woningzoekenden en mogelijk wordt er wat door geschoven. maar laten we nou wel eerlijk zijn over de huizenmarkten huurprijzen daar gaan we niet heel veel jonge en niet al te kapitaalkrachtige huisvestingzoekende mee helpen.

De sky hoeft niet de limit zijn maar een beetje meer dan honderd woningen
bijvoorbeeld het dubbele moet met een paar stapelingen echt wel te realiseren zijn. 24 van 100 is nog geen eens, de in bestuurlijk Zeist zo graag mondeling beleden nagestreefde norm voor sociale woningbouw.
Gelegen naast Warande- en de Vollenhovenflats kun je ook niet volhouden dat hoogbouw hier zou detoneren

Top Arend, de hoogte in en flink ook! De landelijke politiek geeft code rood aan voor betaalbare woningen voor de middenklassers en Zeist zet in, alsof hun neus bloed, op 24 grondgebonden woningen voor de happy few, waaronder de projectontwikkelaars ... Treurig maar waar. Graag stevig de sky in en met veel groen in die torens!

https://www.tracymetz.nl/2018/05/23/verticale-bossen-zijn-niet-alleen-vo...

Hoeveel mensen meer met middeninkomens, kunnen op dat schaarse stuk grond, een "bos flat" krijgen? 1.000, 2.000? Dat zet pas zoden aan de dijk.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.