Nieuwe redactie

28 februari 2021
foto: Annemiek Vermaase

Afgelopen maand bleek dat er in Zeistermagazine columns zijn verschenen onder een pseudoniem, zonder dat dit daarbij vermeld stond. Dat heeft gezorgd voor onrust. Daarom hebben de columnisten vorige week met elkaar gesproken en nadere afspraken gemaakt over het Zeistermagazine. Zo is er afgesproken om vanaf nu een redactie te vormen. De redactie zal bestaan uit (van links naar rechts op de foto): René Scheffer, Ronald Camstra, Arend Postma en Ruud Vermaase.

Ronald zal zich vooral richten op de rol van uitgever (technische en zakelijke aspecten). René, Ruud en Arend zullen zich meer richten op de inhoudelijke kant en als klankbord dienen. We zullen daarbij waar nodig een kwaliteitstoets doen en waarborgen dat het Zeistermagazine voldoende divers is voor wat betreft de door de columnisten aangesneden thema’s. Ook willen we bewaken dat het grotendeels om Zeister verhalen of voor Zeistenaren herkenbare thema’s gaat.

Daarnaast beoordelen we gezamenlijk nieuwe columnisten en gastbijdragen van eenmalige columnisten. Er gaat ook gewerkt worden aan een redactieformule. De redactie zal uiteraard extra alert zijn op de identiteit van de schrijvers. Onder pseudoniem mag, maar de redactie moet het dan wel weten en de identiteit kennen.

Na een korte radiostilte ziet u hier weer de eerste verhalen. We hebben er zin in!
 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.