Samenwerking PvdA en GroenLinks op dreef

25 april 2021
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

De politieke partijen PvdA en GroenLinks groeien steeds meer naar elkaar toe. De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van dit voorjaar hebben daar veel mee te maken. Die uitslag was voor links Nederland uitermate teleurstellend. Een historisch dieptepunt. Als we kijken naar die twee partijen bleef de PvdA landelijk hangen op negen zetels en GroenLinks verloor zes zetels en kwam op acht. Genoeg redenen op hier iets aan te doen. Met een manifest roepen leden van beide partijen op om veel intensiever samen te werken.

Een groeiend aantal leden van beide partijen wil een gezamenlijk nieuw succes. Onder de naam RoodGroene Toekomst pleiten meer dan zesduizend leden van de partijen voor vergaande samenwerking tijdens de komende kabinetsperiode en daarna.
In het manifest wordt opgeroepen om gezamenlijk de formatie in te gaan en elkaar niet los te laten. De partijen moeten met zoveel mogelijk gezamenlijke lijsten deelnemen aan de raadsverkiezingen van volgend jaar en het liefst ook tijdens de volgende Kamerverkiezingen. Links moet daarnaast werken aan een gezamenlijk verhaal, waartoe veel kiezers zich aangetrokken voelen.

In Trouw van 17 april 2021 zag ik een artikel Leden lopen warm voor samengaan PvdA en GroenLinks, geschreven door Niels Markus. De initiatiefnemer van het manifest, Frank van de Wolde - zelf PvdA-lid - spreekt bewust niet over een fusie. Hij meldt: “Een fusie is meteen heel beladen en leidt tot ruzie. We hebben grotendeels dezelfde idealen; het heeft meer zin om je daar samen voor in te zetten. Hij zegt verder: “De energie moeten we stoppen in ons organiseren en samen campagne voeren, in plaats van elkaar vliegen afvangen en twee keer afzonderlijk dezelfde wijk in te gaan om te flyeren.”

Meer dan zesduizend leden van beide organisaties ondertekenden het manifest. Die staan allemaal onder elkaar op de website van het initiatief. Partijprominenten tekenden het manifest, onder wie oud-PvdA leider Job Cohen en Andrée van Es, die aan de wieg gestaan heeft van GroenLinks. Het is een onmiskenbare trend. De betrokken besturen dienen dit geluid van al die leden serieus te nemen. Inmiddels zijn de partijbesturen van PvdA en GroenLinks enthousiast over het initiatief.

Eerdere pogingen tot een fusie of vergaande samenwerking met ook de SP liepen stuk. Naar mijn mening is het een kwestie van elkaar kunnen vertrouwen. Die wisselwerking is een belangrijk fundament bij het samengaan van politieke partijen. Deze poging met het manifest lijkt me beter. Het is een initiatief van de leden dat wordt gesteund door de top. Dat is een goede stap in de richting.

Er is behoefte aan een daadkrachtig verhaal dat maatschappelijke problemen oplost. Dat is de basis voor samenwerking. Wat doen we als we weer in een crisis belanden? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Daar hebben we de politiek voor nodig. En dat heeft te maken met  een visie en een plan van aanpak. 

Hoe zit het nu met Zeist? Staan ze open voor die samenwerking? Ik ben benieuwd. Het is al jaren een terugkerend onderwerp van de agenda. Mensen zijn voor of tegen. Ik ben benieuwd of de situatie nu anders is. De Tweede Kamer verkiezingen zijn een historisch dieptepunt. In de gemeenteraad is er nog maar één zetel van de PvdA, terwijl GroenLinks zeven zetels heeft. Wordt het tijd om het tij te keren?
 

Bijdrage: 

 


Steven schreef eerder:
Zeist: dorp of stad?

Meer over politieke keuzes in Zeist:
De waarde van politieke keuzes maken

Volgende bijdrage:
"Ik wist niet dat ik het in me had"

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.