Het Groot Zeister Afvaldebat

1 december 2018
tekst en foto’s: Arthur Tutein Nolthenius

Op 31 oktober werd in de aula van het Christelijk Lyceum Zeist Het Groot Zeister Afvaldebat gehouden onder de noemer: de (on)zin van afval scheiden.
De bijeenkomst was georganiseerd door enkele leden van pijler 2 (circulaire economie) van Samen Duurzaam Zeist in samenwerking met de Gemeente. De zaal in het Lyceum was vrijwel geheel gevuld. Goed om te zien dat ook verschillende Raadsleden zich betrokken voelden.

Bedoeling van deze bijeenkomst was om een aantal hardnekkige fabels en mythen rond afvalscheiding door te prikken en de bewustwording met betrekking tot het thema te vergroten.

Debatleider was Arend-Jan Majoor van StopMijnAfval.nl. Arend-Jan heeft als betrokken burger van het afval scheiden zijn werk gemaakt.

Er werden drie stellingen naar voren gebracht. Eerst werd gediscussieerd over de vraag of afval scheiden door de burger iets uithaalt. De tweede stelling stelde aan de orde of de gemeente de inwoners moet verplichten tot het scheiden van afval. Tenslotte moesten de bezoekers hun licht laten schijnen over de vraag of afval scheiden inmiddels niet is doorgeschoten en veel te ingewikkeld is geworden.

Voor- en tegenstanders van de stellingen gingen in debat met elkaar. Sommigen waren ervan overtuigd dat het afval scheiden door de burger een druppel op de gloeiende plaat is. Anderen vonden dat wel een zeer zinvolle druppel, om grote veranderingen aan de kant van de industrie af te kunnen dwingen. En zo vonden voor en tegen elkaar.

De stelling over het al dan niet verplichten van het scheiden van afval leidde tot een felle discussie. Voorstanders gaven aan dat gedragsverandering actief kan worden gestimuleerd door maatregelen van de overheid. De tegenstanders wezen op de risico’s tot fraudeleus handelen en/of illegale
stortingen.

Het debat werd onderbroken door twee presentaties. Linda Ooms deed verslag van haar poging om een maand afvalvrij te leven (lees haar verhaal hier). Zij gaf aan dat geheel verpakkingsvrij door het leven gaan, onmogelijk is. En dat het streven tot géén afval produceren géén obsessie moet worden, maar dat je tevreden mag zijn met je eigen bijdrage in het beperken van afval.

Rob Schram van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) deed de prikkelende uitspraak dat het RMN ernaar streeft zonder werk te komen zitten. "Want", zo stelde Rob, "dat zou betekenen dat er geen afval meer is" en alles hergebruikt zou worden.

Voorlopig is er nog een redelijk lange weg te gaan op het punt van restafval. In het debat kwam ook de frustratie van inwoners naar voren dat lang niet overal de mogelijkheid is om zorgvuldig te scheiden en dat GFT bijvoorbeeld als ‘duur’ restafval afgevoerd wordt en verbrand.

Een bezoeker zei achteraf nog dit over het debat: "misschien is een debat over afval scheiden door burgers al een gepasseerd station. We moeten nu er allereerst vooral voor zorgen dat er géén afval ontstaat en dat er minder verpakkingen worden gebruikt".

Op 12 december vindt er een vervolg plaats in de vorm van het Mediadebat over afval, zie hier.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.