Denk mondiaal, handel lokaal

20 augustus 2020
tekst: Steven Spaargaren

Ik ben al langer bezig met de relatie tussen wat landelijk gebeurt en de gemeente. Landelijk worden er doelen bedacht die plaatselijk moeten worden uitgevoerd. Welke ontwikkelingen zijn er die boeiend zijn om er een veerkrachtig Nederland van te maken? Wat heeft dat te maken met de rol die gemeenten zoals Zeist kunnen spelen?

Op 1 augustus 2020 wordt het Manifest voor een veerkrachtig Nederland gepresenteerd door het Break-out Team. Dit stond in Trouw van die dag onder de kop De Coronacrisis vraagt van ons wendbaarheid. Het is geschreven door Steven de Waal en Jan Rotmans namens het Break-out Team bestaande uit 25 onafhankelijke denkers en doeners.

De auteurs leggen de relatie tussen de crises: een nieuwe coronagolf, een economische recessie, de klimaatcrisis. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. We kunnen leren van de natuur, die overleeft door diversiteit, veerkracht en wendbaarheid. Dat vraagt om een ommezwaai van denken en doen.

Het Manifest voor een veerkrachtig Nederland is een illustratie van zo’n ommezwaai. Met vijf voorstellen om Nederland radicaal duurzamer en eerlijker te maken. Die zijn ondertekend door 170 academici die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken. Academici uit tal van universiteitssteden in ons land. Zij baseren zich op bestand onderzoek en kennis. Tal van suggesties komen we tegen. Zoals bijvoorbeeld Overgang naar een circulaire landbouw of Vermindering van consumptie en reizen. 
De betrokken wetenschappers zijn ervan overtuigd dat deze voorstellen zullen bijdragen aan  een samenleving die beter bestand is tegen toekomstige crises. Zij roepen politici, beleids-makers en medeburgers met klem op om te helpen om deze ommezwaai te maken.

Deze wetenschappers houden zich bezig met internationale ontwikkelingsvraagstukken. Hoe zit het met de andere niveaus? We zullen dat moeten gaan betrekken op het nationale en regionale niveau. De gemeente als basis voor het regionale niveau.
Dat doet me denken aan de slagzin: Denk mondiaal, handel lokaal. De VNG heeft met de campagne ‘Global Goals Gemeente’ op lokale wijze de doelen van de gemeente weerge-geven: de opvolgers van de Milleniumdoelen. De 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.

Die doelen komen we opvallend genoeg ook tegen bij de voorstellen van de eerder genoemde academici. We moeten internationaal denken maar lokaal handelen. We moeten leren omgaan met die onzekerheid. De gemeente Zeist heeft een belangrijke taak. Ieder mens kan een bijdrage leveren op z’n eigen niveau.

 

Volgende bijdrage: Lotz Of Music in het Beauforthuis

 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.