Vredesduif van Zeist uitgereikt

1 november 2015
tekst: Jeannette van Andel

Tijdens de oecumenische vredesdienst in Zeist-West op zondag 20 september werd voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt aan Ellen de Boom. Zij heeft de Vredesduif van Zeist gekregen vanwege haar tomeloze inzet voor en betrokkenheid op de medemens, juist de zwakkeren in onze samenleving. Haar inzet voor vluchtelingen, mensen van verschillende cultuur of achtergrond, haar bijdrage aan de interreligieuze dialoog. En dat alles in zeer grote bescheidenheid.

De voorbereidingsgroep voor deze viering heeft een aantal criteria opgesteld.
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
- het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar; 
- het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen;
- volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigden te worden;
- verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Deze vredesduif wordt jaarlijks in de vredesweek aan een volgende genomineerde uitgereikt.

Glaskunstenaar Wout Zijp maakte de prachtige schaal.
"Toen ik het verzoek kreeg voor het maken van de Vredesduif van Zeist, kwam het idee dit vredessymbool te combineren met het wapen van Zeist: kantelen van een burcht. Een burcht staat voor veiligheid. Streven naar optimale veiligheid staat in mijn beleving echter meestal haaks op het zoeken naar vrede en verzoening. De vredesduif vliegt hier over de kantelen heen, met een sleutel in haar snavel.
Ik dacht daarbij aan Mattheüs 16 vers 19, waarbij Jezus de sleutels van het Koninkrijk van de Hemelen verbindt met het ambt der verzoening van de kerk.
Het linker gedeelte van de muur beeldt de Torenflat en het rechter gedeelte de Europaflat uit, beide na hun restauratie. De blauwe vlakken hier diagonaal op, beeldt Kerckebosch uit, wat volledig heringericht wordt. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik indertijd betrokken was bij een onderzoek in Zeist-Noord over haar multiculturele samenleving en vanwege de betrokkenheid van de Oosterkerk bij ‘Buurt vrij’, in Kerckebosch. Bij beiden gaat het om het zoeken naar verbinding en verzoening ondanks verschillen. De verschillende kleuren, lijnen en kaders, beelden deze verschillen en grenzen uit. Als men zich niet kan verwonderen, worden verschillen grenzen en muren."

Meer informatie: www.woutzijp.nl

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.