Zeister Werf

1 oktober 2018
tekst en foto's: Jan-Willem Nieuwenhuijsen

Op 24 augustus 2018 is de grond, gelegen aan het eind van de oude Gemeentewerf te Zeist (achter de Van Renesselaan, grenzend aan Bartiméus) door de Gemeente Zeist aan de woongroep Surplus geleverd.

De 22 appartementen zijn nu gezamenlijk eigenaar (binnen de VvE “Zeisterwerf”) van het te bouwen complex. Alle appartementen zijn nu bezet.

Op 14 september 2018 is de eerste paal de grond in gegaan. De voorzitter van de woongroep (in de rol van de voormalige werfbeheerder dhr. H.A. ven der Werf), en de constructeur van het gebouw mw Christie Buizer, directeur Adviesbureau Buizer (in de rol van zijn vrouw) zorgden, samen met mensen van het bouwbedrijf Salverda Bouw BV, voor de handeling en voor een feestelijk ludiek moment.

Najaar 2019 hopen de 36 ‘jonge’ senioren (wat minder jong na 4 jaar overleg met de gemeente) daar in de ‘Zeisterwerf’, te gaan wonen. Het gebouw zal bestaan uit 2 gedeelten, van telkens driewoonlagen, door een glazen gang met elkaar verbonden tot een L-vorm. Binnen de L-vorm komt een gemeenschappelijke tuin. Er komt ook een gemeenschappelijke ruime voor onderlinge ontmoeting, vergaderingen, activiteiten én een atelier. Architect is het bureau ZECC te Utrecht.

Het uitgangspunt van de groep is goed nabuurschap. Dit geldt voor de groep onderling, maar ook naar buiten willen zij open staan. De eerste contacten zijn hiervoor reeds gelegd met Bartiméus om te kijken of er een gemeenschappelijk project tot stand kan komen.

Maar zover is het nog niet. Het komende jaar zal er veel bedrijvigheid zijn op de oude werf. De woongroep is blij, dat de gemeente de straat langs ‘Zeisterwerf’ Zeister Haven heeft genoemd. Mogelijk vieren zij kerst 2019 in hun nieuwe appartement.

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.