Uitslag peiling daling woningprijzen

12 maart 2023
tekst: Ronald Camstra

Het lijkt er op dat na een aantal jaren van sterke stijgingen van de koopwoningprijzen er een omslagpunt is bereikt. In 2022 daalden de prijzen van koopwoningen juist, in Zeist met zo’n 7 procent. Zeistermagazine peilde hoe Zeistenaren dit beleven.

Er deden 174 mensen mee aan de peiling. Daaronder zijn er duidelijk meer positief gestemden (48 procent) en negatief gestemden (8 procent). Ongeveer 44 procent koos voor ‘maakt niet uit’.

Positief
Bijna 30 procent van de stemmers koos voor “Fijn dat er wat lucht uit deze zeepbel loopt”. Zij vinden dat de koopprijzen de afgelopen jaren teveel waren gestegen en dat de prijzen van koopwoningen geen reële waarde meer vormden. De daling is dan een eerste stap naar een terugkeer naar een meer normaal prijsniveau.

Nog eens 9 procent geeft aan blij te zijn met de daling, omdat “de huizen voor mij dan ook wat meer betaalbaarder worden”. De sterke prijsstijgingen heeft voor veel mensen met een beginnend of modaal inkomen de koop van een woning onmogelijk gemaakt, zeker voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen, de zogeheten ‘koopstarters’. Prijsdalingen verkleinen het gat tussen huur en koop en geven deze groep weer meer kansen. Op diverse sociale media werd wel opgemerkt “dat de prijzen dan nog wel een stuk verder moeten dalen”. Zij worden op hun wenken bediend, diverse banken verwachten in 2023 een verdere daling van de prijzen met zo’n 4 tot 6 procent.

OZB
Nog eens zo’n tien procent van de respondenten koos voor de optie “Fijn, dan gaan we minder OZB betalen”. Ook zij juichen de prijsdalingen toe. Overigens is het niet echt zo dat de OZB die huiseigenaren betalen daalt als de WOZ-waarde daalt. Jaarlijks wordt het aanslagtarief voor de OZB aangepast aan de waardeontwikkeling, zodat de OZB-aanslag in euro’s niet of slechts licht stijgt. De afgelopen jaren, toen de waarde van koopwoningen verdubbelde, zijn de bewoners ook niet twee keer zoveel OZB gaan betalen.

Maakt niet uit
De meest gekozen antwoordcategorie is “Maakt niet uit, zolang je je huis niet verkoopt is de waarde slechts papier”. Liefst 36 procent koos hiervoor. Voor de woonlasten van huizenbezitters zijn schommelingen van de rente relevanter dan schommelingen van de waarde. Bij de waardestijgingen van de afgelopen jaren zijn de koopwoningbezitters ook alleen op papier rijker geworden. Het geld komt pas vrij na verkoop van de woning, en de nieuwe woning die je er dan voor terugkoopt is eveneens duurder geworden. Alleen bij een overstap van koop naar huur is een gestegen waarde interessant, en een dalende waarde dus minder aantrekkelijk.

Van groei naar normalisatie
Een enkele respondent kiest wel voor ‘niet fijn’ met het oog op de erfenis of uit angst dat de hypotheekschuld ‘onder water’ komt te staan. Maar deze groep is verrassend klein. Door de stijgingen van de voorgaande jaren is er natuurlijk ook wel enige buffer in de erfenis of de restwaarde. En misschien zien steeds meer mensen dat een steeds verdergaande groei uiteindelijk een doodlopende weg is, en dat stabilisatie van de markt naar normale niveaus wenselijker is?
 

Bijdrage: 
Column: 
Lezershoek: 

 


Meer peilingen:
Uitslag peiling kleding

Ronald schreef eerder:
Nationale stranddag

Volgende artikel:
Herman Wierenga opgenomen in de Walk of Fame

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.