Vaartsche Rijn en het metropolitisch OV-gevoel

23 december 2019
tekst en foto: Arend Postma

Met een aantal oud-collega’s had ik weer het jaarlijkse etentje. Dit keer niet in het centrum van Utrecht maar in een restaurant aan het Ledig Erf ten zuiden daarvan. Voor mij, vanaf NS-station Driebergen-Zeist twee stations naar het nieuwe NS-station Utrecht Vaartsche Rijn. Daarna is het nog een wandeling van een paar minuten over de Oosterkade.  

Voor de terugreis reed de trein net voor mijn neus weg, dat betekende een half uur minus enkele seconden wachten. Ondanks een ruime hoeveelheid rode wijn en voldoende limoncello's was dat halve uur vanwege de harde wind en de striemende regen zonder enige beschutting op het naakte perron toch nog tamelijk onaangenaam.

Eenmaal in de trein was dit snel vergeten. Een sprinter is dan wel geen metro, lightrail, streekbus of het denderen van de tram maar gaf mij toch het urbane OV-gevoel. Het middernachtelijke, enigszins unheimische tijdstip maakte het verblijf in de sprinter Edward Hopper waardig. In de vrijwel lege coupé zwegen twee mensen afwezig tegenover elkaar. Ik zocht mijzelf in de ruit en was nauwelijks vindbaar in de duisternis die voorbij raasde - een warm moment van niet bestaan en nietigheid in een metropool.  

Ik hou van lege streekbussen, lege metro’s, lege treinen en lege stations, want dat betekent dat je 7/24 overal kunt komen en geen auto meer nodig hebt. Diezelfde leegte is vloeken in de kerk van de efficiency en het rendements- en marktdenken. Maar daardoor wel de natte droom van elke CEO in het openbaar vervoer met zijn marktwerking – want elke lege buslijn die geschrapt kan worden betekent een nog grotere bonus. En gelijk heeft die: een lege bus is kapitaalvernietiging als je geen visie hebt en geen maatschappelijk verantwoordelijkheid wilt nemen. Daarbij komt: metropolitisch OV-denken is echt een brug te ver voor 130km Nederland.

Jammer, want waarom van de nood geen deugd maken met een OV dat heel Nederland 7/24 duurzaam bereikbaar maakt?

Bijna elk fatsoenlijk land heeft wel een nood in de vorm van een aardbeving, bosbrand, hongersnood, droogte of oorlog in zijn geschiedenisboeken vastgelegd. Voor zover ik weet is Nederland het enige land dat van zijn eigen nood, de watersnoodramp in 1953, zo’n succesvolle deugd gemaakt heeft. Want met de strijd tegen de zee heeft ze zich met haar opgebouwde expertise onuitwisbaar op de wereldkaart gezet.

Behalve de watersnoodramp heeft Nederland nog wel meer geschenken en dus mogelijkheden in huis om haar internationale reputatie van probleemoplosser te bestendigen: de Randstad inclusief Utrecht als metropool met bijbehorende leefbaarheid, een gigantisch tekort aan fatsoenlijk betaalbare huurwoningen, bedreigde natuurgebieden waar wolvenroedels zwerven en een wel of niet autovrije Slotlaan om het centrum van Zeist van de ondergang te redden.

Dat geneuzel over wel of geen auto’s op de Slotlaan en zo het centrum voor de hele omgeving aantrekkelijk maken: eigenlijk resteert niets anders dan het centrum van Zeist naar een industrieterrein in Flevoland te verplaatsen omdat daar de parkeermogelijkheden onbeperkt zijn.

 

Volgende column: Truckersparade
 

Bijdrage: 

Reacties

Sfeervolle column!

Wellicht dat in jouw 7/24 OV lange termijn visie voor de Randstad + Utrecht, we niet moeten inzetten op rails, maar op OV watertaxi's aangezien NL vermoedelijk over 20 jaar, grotendeels onder water staat?

Wat een fantasie voor een stukje met OV. Knap.
Flevoland kan niet, want dat staat vol met windmolens en die zouden weleens te maken kunnen krijgen van mensenoverlast. Bovendien wordt Lelystad Airport nog uitgebreid en zullen ook last van Zeistenaren krijgen. Krijg je dát gezeur weer.

Als reactie op Hagen: Zeist aan zee over 20 jaar? Ik denk het niet. Maar mocht het zo zijn, kunnen we beter miljarden aan dijken en nieuwe technieken voor waterregulatie uitgeven. Vind je ook niet?

Laat de Slotlaan maar lekker bereikbaar blijven, maar zorg voor een veilige oplossing. Voor alle weggebruikers. En voor de winkels die bereikbaar willen blijven.

Klinkt veilig, Irene, snel en zwaar investeren in versterken zeeweringen. Een toenemend aantal experts verwachten echter dat de zeespiegel in 2050 reeds 2 meter is gestegen i.p.v. in 2100 en 3 meter komt in zicht als we over de 2 graden temperatuur stijging heen gaan.Ik denk dat wij het point of no return zijn gepasseerd. Misschien investeren in hoog gelegen vluchtwegen naar het hoger gelegen Duitsland? ;)

Ach beste Arend,
Dagdromen (of was het al nacht in het OV) mag natuurlijk. Maar de bereikbaarheid vanuit Zeist naar voor de hand liggende bestemmingen op voor de hand liggende tijden behoort nog niet tot het droomscenario van eenieder. Een in het USP (voorheen de Uithof) studerende of werkende moet als zij/hij niet langs de Driebergse- of Utrechtseweg woont tenminste 1 x overstappen om deze bestemming vanuit Zeist te bereiken. Om daar vervolgens uit te stappen langs werelds duurste tramlijn, die ook nog eens gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen bevat waar de NS/Prorail juist vanaf probeert te komen. Nu maar hopen dat er niet meer van zulke (des)investeringen in het OV volgen van ons belastinggeld.
Een Zeistenaar die deze jaarwisseling met vrienden buiten Zeist wilde vieren hoefde ook al niet op het OV te rekenen. De bussen reden 31 december tot 21:00 uur en op 1 januari weer vanaf 07:00 uur!
Dan de discussie over parkeren in het Zeister centrum ... Misschien 2 punten in overweging nemen: In Zeist wonen veel ouderen in serviceflats en aanleunwoningen, die nog mobiel zijn met hun eigen auto en graag kopen in echte winkels i.p.v. internetwinkels. Zij parkeren graag vlakbij zulke echte winkels. En raad eens, de eigenaren van die echte winkels bestaan mede hiervan.
Overigens wel eens afgevraagd waarom De Bilt zo floreert?
Ook ik maak wel eens gebruik van het OV. Toch zit ik liever samen met door mij gekozen mede reizigers in een vervoersmiddel dan samen met willekeurige OV gebruikers. En dan heb ik het nog niet over de kosten van een ritje met het OV.
Het bijzondere vind ik dat veel mensen steeds praten over het terugdringen van het autoverkeer in plaats van het terugdringen van het werkelijke probleem. Want wat is de vraag achter de vraag? Stikstof, fijnstof, verkeersveiligheid? Laten we onderliggende probleem vaststellen en nagaan hoe we dit kunnen aanpakken. Oplossingen kunnen dan soms veel meer voor de hand liggen dan waar nu de 'maatschappelijke discussie' mee op de loop gaat. Als het gaat om het milieu, kan investeren in technologische ontwikkelingen ons prima gaan helpen (denk bijv. aan waterstof). Het monopolie van de huidige industrie moet daarvoor misschien eerst doorbroken worden? Het nu weren van auto's en tomeloos investeren in OV is zoiets als bij structurele hoofdpijn paracetamol voorschrijven zonder te verkennen waardoor de hoofdpijn ontstaat.
Dus droom nog even verder, maar blijf weg van nachtmerries als iedereen in het OV en een autovrij (verplaatst) Zeister centrum, want dit zou kunnen uitmonden in een winkelvrij centrum en failliete winkeliers. Droom liever eens van innovatieve ontikkelingen die goed zijn voor mens en milieu. Van het terugdringen van huurwoningen, maar juist het stimuleren van het kopen en zelf investeren in en verantwoordelijk zijn voor eigen woningen. Een keer minder op vakantie gaan of bepaalde aankopen uitstellen en het onderhouden van een eigen woning, dat is pas goed voor samenleving en milieu! Vaak is een mens zuiniger op wat eigen is. Kiezen tussen maandelijks voor je hypotheek betalen of een torenhoge huur betalen ...
En uit nieuwsgierigheid: heeft u uw (eigen) woning al voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren, bent u al van het gas af, heeft uw woning al (A+) geïsoleerd, scheidt u trouw uw afval, mijdt u producten met palmolie en genetisch gemanipuleerde Soya etc.? Een beter milieu begint bij onszelf. Droombeeld: dat we genoeg mensen hebben die het goede voorbeeld geven ;-)

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.