Truckersparade

23 december 2019
tekst: Marcel Leenders, foto’s: Mel Boas

De avond is nog maar net gevallen. Maar de schemering tekent zich om deze tijd van het jaar al vroeg af aan de hemel boven Zeist.

Vanuit de verte hoor ik het gerommel en getoeter van vrachtwagens die langzaam mijn kant opkomen. En het lijkt of ik het rollen van die grote knerpende banden over koude straatstenen onder mijn voeten voel trillen, als ik nieuwsgierig uit het raam naar buiten kijk.

En dan komen ze voorbij, die tien, twaalf en twintigtonners. Met kerstversiering verlichte, opgesierde en opgedirkte trucks. Luid toeterend, met kerstmuziek zo hard uit de speakers dat je er wanhopig van wordt. Terwijl de dieseldampen onophoudelijk in dikke roetzwarte wolken uit grote glimmende uitlaatpijpen blaast en de Slotlaan hult in een blauwe wazige gloed.

Voor wie is dit eigenlijk bedoeld? Welke provinciaal heeft dit bedacht? En wat heeft dit eigenlijk van doen met Zeist en Zeister thema’s als schoon, groen en duurzaam?

En dan kijk ik naar al die mensen, vooral de kinderen, die zich daarbuiten ogenschijnlijk kostelijk vermaken. Lees de volgende dag op Facebook de enthousiaste verhalen over dit sfeervolle, unieke kerstspektakel. En begin dan ernstig te twijfelen of ik dit zeurstukje nu wel moet opsturen naar het Zeistermagazine.

 

Volgende bijdrage: Aaltje eet prikvis
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Nee dit stukje had je niet hoeven opsturen.

Tja jammer, je had het beter niet in kunnen sturen.

Ben wel met je eens Marcel. Hoe is dit te rijmen met minder fijnstof, minder CO2, je buren in rust laten zitten? Niet dus.
Inderdaad welke provinciaal heeft dit bedacht als “entertainment for the masses”?
Vriendelijk groet
Nog een zeurpiet

Te erg voor woorden. In deze tijd, waarin de burgers van Zeist worden opgeroepen alles te doen (oa investeren) om de opwarming van de aarde tegen te gaan, organiseert de gemeente Zeist een geluid-, een licht- en vooral een lucht vervuilend festijn. En dat vooral voor de jeugd!!! Mooi voorbeeld!

Nee, dit zeurstukje had je niet in hoeven te sturen.. Schoon, groen en duurzaam is bedacht door een groepje mensen .. dat vind ik prima, maar laat de andere groep dan ook in hun waarde Deze parade heeft niets van doen met de genoemde thema’s.. moet dat dan? Gelukkig hebben heel veel mensen genoten! Ondanks alles wens ik je een fijne kerst..

Aankondiging in de kramt: 100% milieuvriendelijke truckers parade.
Dat wilde ik wel zien: stoere mannen die hun truck voorttrekken aan een touw door de Slotlaan, symbool voor Jezus die zijn eigen kruis door de straten sleurt. Helaas, gewoon dikke vette trucks die al ronkend en toeterend gedurende 4 uur de rust in het centrum van Zeist verstoren.
"Samen Duurzaam Zeist" roeptoetert de gemeente Zeist, die even later een vergunning afgeeft aan kroegbazen die het nodig vinden het zoveelste uit Amerika overgewaaide onzinnige evenement in ons vreedzame Zeist te introduceren. Lokale politici: laat van je horen.

Ach voor dat ene keertje. Geef het volk brood en spelen, zo hou je Henk en Ingrid tevree.

Gelukkig heeft de organisatie bomen geplant ter compensatie. Jammer dat dit niet genoemd wordt

Voor de verandering ben ik het een keer helemaal eens met Marcel. Mijn vrouw en ik waren net lopend op weg naar ons favoriete eethuis op de Slotlaan en moesten dus noodgedwongen deze waanzin ondergaan. Onderweg zagen we menig stel jonge ouders met hun kroost ( soms niet ouder dan een jaar...) dat kennelijk ook geen keus had, ze moesten meegenieten van de herrie en stank. Het bevestigde mijn idee dat niet iedereen die gaat over het verlenen van vergunning voor dit soort manifestaties van menselijk barbarendom ze allemaal op een rij heeft.

Interessante discussie hier. Ik wil er een paar punten aan toevoegen, die nog niet genoemd zijn:
- CO2 uitstoot compenseren via het planten van bomen: is alleen een goed idee als er geen adequate oplossing is om CO2 uitstoot te voorkomen. De CO2 uitstoot vindt namelijk op dit moment plaats en de heropname via de groei van bomen neemt veel meer tijd in beslag, enkele decennia. Die tijd hebben we helaas niet meer. Als je dan toch heel graag een truckersparade organiseert, kies dan voor 100% duurzame biodiesel. Die bestaat en heet My Renewable van Neste. Wordt in Nederland alleen geleverd door Tamoil. Het zou goed zijn als er in Zeist een tankstation van Tamoil zou komen, zodat mensen met een diesel dicht in de buurt een duurzaam alternatief hebben. Suggestie voor de gemeente: neem dit volgend jaar mee in de vergunningaanvraag voor de Truckersparade. Voor de volledigheid: ik heb geen aandelen in Neste of Tamoil, maar ben dit als enige duurzame alternatief tegengekomen. Sta open voor ieder ander product dat net zo duurzaam is.
- CO2 compenseren is niet voldoende: de Truckersparade stoot ook giftige stoffen en fijnstof uit. Onze belabberde luchtkwaliteit zorgt ervoor dat we gemiddeld een paar maanden korter leven en heeft ook invloed op de biodiversiteit. Benieuwd of het team van Samen Meten Aan Luchtkwaliteit (SMAL) de invloed van de Truckersparade heeft kunnen traceren. Ze kunnen tegenwoordig aan de luchtkwaliteit zien waar er een file staat.
- Vrije keuze: ik ben erg voor de vrije keuze van mensen. Maar daaraan zitten wel grenzen. Zodra de vrije keuze van mensen consequenties heeft voor het welzijn van andere mensen of latere generaties, dient onze overheid die vrijheid in te perken in het algemeen belang.
- We mogen steeds minder: ja, dat is waar. We hebben in de afgelopen decennia veel welvaart opgebouwd, maar wel ten koste van ons klimaat, onze biodiversiteit en onze luchtkwaliteit. Daar kunnen we niet mee doorgaan, als aan voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld willen overdragen. Wordt het leven daarmee saai en vervelend? Dat hoeft helemaal niet. Laten we leuke duurzame alternatieven bedenken. Daar zijn we met elkaar creatief genoeg voor. Dus wie gaat de uitdaging aan en bedenkt een toekomstbestendig alternatief voor de Truckersparade?

Ongelooflijk dat hier toestemming voor woirdt gegeven. In het nieuws gaat het steeds over CO 2 en fijnstof. De bouw is stilgelegd en andere serieuze zaken ernstig besproken. Maar.... het vermaak moet doorgaan.

Hoe zo is dit plezierig vermaak: geluidsoverlast, CO2 en fijnstof uitstoot en aantasting van leven en gezondheid. Wie in (politiek) Zeist gaat er staan voor behoud van levenskwaliteit van allen op termijn in plaats van korte termijn commerciële verleidingen die plezierig zijn voor enkelingen? Wie denkt er als een volwassene na over de consequenties van zijn plezier op andere mensen i.p.v. als een klein kind hard te gaan roepen dat er weer iets niet mag. Wie behoed onze kinderen tegen deze waanzin? Is er dan echt niemand die een activiteit kan bedenken waar we blij van worden zonder dat het onze levenskwaliteit aantast? Marcel wordt jij diegene?

Niet te geloven zo een spektakel midden in het dorp, de uitlaatgassen vormen een blauwe waas en de stank en herrie duren uren. Hoe kan een overheid die verantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving hier toestemming voor geven? Ongetwijfeld omdat ze niet op de Slotlaan wonen en er zelf geen last van hebben.
Zo houd je de vervuilers te vriend en de bewoners? Ach, dan zeg je straks gewoon weer " oh dit project is helaas niet zo verlopen als we verwacht hadden" en klaar ben je.

Hans Snel gaat in zijn reactie uitvoerig in op de enorme aantasting van de luchtkwaliteit van de truckersparade, waarmee ik het hartgrondig eens ben.
Bij de gemeente wordt helaas niet alleen bij de vergunningverlening voor dit eenmalige evenement de uitstoot van CO2 en fijnstof NIET meegewogen, maar ook bij het zogenaamd weer terugdraaien van het centrumplan op 10 december door een unanieme gemeenteraad.
Dit besluit heeft ertoe geleid dat er vanaf 13 december, dagelijks, behalve circa 200 dieselbussen, 5000 autos en een onbekend aantal vrachtauto’s langs het (autovrij ingerichte) marktplein en Emmaplein rijden.
Hoe valt dit te rijmen met de gemeentelijke slogan “schoon,groen en gezond centrum” om nog maar niet te spreken van het streven naar een CO2-neutrale gemeente in 2025!

Er worden al genoeg activiteiten geschrapt. Wees blij dat er nog mensen zijn die er energie in steken om iets te organiseren. Natuurlijk het zal niet ieder zijn smaak zijn, er waren genoeg mensen die het wel leuk vonden. Complimenten truckers.

Samen met onze kleinzoon hebben we vooraf alle trucks bekeken en genoten van de lichtjes, muziek en alle versiering. Kleinzoon is nogal gevoelig voor hard geluid, dus voordat stank en herrie begon waren we al weer weg. Misschien ivm overlast niet in het dorp laten starten, maar in een van de buitenwijken? Dit evenement mag van mij doorgaan, maak liever Zeist vuurwerkvrij, dat scheelt meer vervuiling.

Helemaal eens met fam van den Bergh & co. Lees net: Hoe redden we de wereld. En denk: Welke wereld?
keuze1: Dé wereld. Wat een pretentie om te menen dat wij dat kunnen!
keuze2: Mijn wereld. Wat een ego! De wereld draait niet om jou, maar om de zon.
keuze3: Onze wereld. Wat bedoel je daarmee? Nou gewoon, hoe wij met de aarde, ons leefmilieu omgaan; hoe we -dichtbij huis en ook verder weg, nu en generaties na ons- minder verwoestend voor het leefmilieu kunnen omgaan.

B&W,gemeenteraad, ambtenarij, ondernemers: Kijk niet weg van je verantwoordelijkheid, een goed voorbeeld, doet goed volgen! We kunnen onze wereld een beetje beter maken.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.