Hoe ziet Zeist er in 2040 uit?

23 augustus 2023
tekst: Henny Fokkema; foto: Pixabay
 

Elk paradijs is al voorbij, precies daarom
zijn wij er zo gelukkig in geweest. Maar
’t echte feest is altijd nu, als je kersverse
woorden vindt die steeds voor ’t eerst
je openen voor dit moment waarin
de tijd zich toont, bewoond door alles
wat niet blijven kan. Dat is de kracht ervan.

Marjoleine de Vos
 

Nadat half juli het kabinet Rutte 4 was gevallen en duidelijk werd dat er op 22 november Tweede Kamerverkiezingen komen, vroeg ik me vertwijfeld af op welke partij ik zou moeten stemmen. Wat zouden wij, de gewone pensionado’s, eraan kunnen doen dat er minder gepolariseerd wordt, dat er structurele oplossingen komen voor de talrijke problemen, dat waarden weer worden omarmd en dat feiten en waarheid weer geldigheid krijgen? Terugkijkend mijmer ik wat melancholisch dat het gras vroeger groener leek, dat “het paradijs al voorbij is en dat we er daarom zo gelukkig in zijn geweest”.  Ik kan niet anders dan dankbaar denken “wat heeft mijn generatie van de babyboomers het goed gehad”. Geen oorlog in Europa, veel kansen voor zelfontplooiing en kunnen leven in een steeds welvarender samenleving.

Misschien wat zwaar gezegd, maar soms betrap ik me op vragen als: hebben wij te weinig verantwoordelijkheid gedragen en daarmee de toekomst voor de generaties na ons verspeeld? Wat is er overgebleven van het positieve levensgevoel en hoop op betere tijden? Als ik naar de huidige wereld om me heen kijk, dan kan ik somberen dat jongere generaties een oorlog op het vasteland van Europa meemaken, geconfronteerd worden met het klimaat- en stikstofprobleem, kampen met woningnood en getroffen kunnen worden door steeds grotere sociale ongelijkheid. Een wereld waarin de waarheid soms ver te zoeken is en gezamenlijk waarden verdwenen lijken.   

Soms hangen de vragen en de zoektocht naar antwoorden blijkbaar in de lucht. Althans die gedachte kwam bij me op toen ik toevalligerwijs in aanraking kwam met het conceptverhaal van de Denktank 2040, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en De Argumentenfabriek. De leden van deze Denktank schreven een inspirerend toekomstbeeld: een nieuw, boeiend en weloverwogen verhaal hoe Nederland er in 2040 zou kunnen uitzien. Het uitgebreide verslag van de Denktank 2040 geeft overtuigend inzicht hoe het idee van hoop in de veranderingen ligt die we samen kunnen bewerkstelligen.  

In de begeleidende brief van de VNG bij het nieuwe verhaal voor Nederland worden de leden van het college en de gemeenteraad van alle gemeenten uitgenodigd mee te doen met dit initiatief. Zo kunnen gemeenten en individuele belangstellenden reageren op de conceptnotitie door middel van een vragenlijst. Ook worden de gemeenten opgeroepen aan de hand van het concept van de Denktank een bijeenkomst op basis van het beschreven toekomstbeeld te organiseren.  

Tja, en dankzij dit inspirerende verslag van de Denktank 2040, ga ik hoopvol aan de slag om de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen te lezen en stem ik op die partij die de meeste plannen van de Denktank onderschrijft.

En natuurlijk hoop ik dat de gemeenteraad van Zeist de oproep van de Denktank 2040 overneemt en aan de hand van hun verslag in de raadsvergaderingen haar inhoudelijke plannen voor de komende 17 jaar bespreekt en bediscussieert met de inwoners van Zeist.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het verhaal van de Denktank 2040 en wil je ook meedenken over hoe Zeist erin 2040 zou kunnen uitzien? Ga dan naar: https://toekomstnederland2040.nl/.

Mijmerend over het kersverse en inspirerende verslag van de Denktank 2040 besluit ik: ‘t echte feest is altijd nu.
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Henny schreef eerder:
Alles moet anders

Meer over de toekomst:
Als u van uw kinderen houdt: leer ze idealen

Volgende bericht:
Nostalgia

 

Reacties

Ik heb de moeite genomen de volledige tekst te lezen van het verhaal, dat door de denktank is geproduceerd in toekomstnederland2040.
De wens als vader (en laten we de moeder er ook maar bij doen) van de gedachte. Het beeld dat van Nederland wordt geschetst laat zich in één woord samenvatten: Utopia. Om dit toekomstbeeld te verwezenlijken is nog iets nodig: het versneld uitsterven van een mensentype dat nu nog in zeer grote getale aanwezig is, i.c. de egoïst. Bovendien is, om het allemaal te laten lukken, wel wat meer tijd nodig dan de veronderstelde zeventien jaar. Kortom, ik zou zeggen dat het hoog tijd wordt dat men bij die denktank een beetje gaat nadenken.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.