Informatiebijeenkomst over asbest

4 december 2022
tekst: Annemiek Verstappen; foto: FreeImages

Bewoners van de wijken Nijenheim, Brugakker en Couwenhoven die asbest in hun huis hebben of dat niet zeker weten, kunnen tijdens de informatiebijeenkomst op 13 december horen wat een asbestinventarisatie inhoudt. Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voor woningen die gebouwd zijn voor 1994 en waar verbouwd of verduurzaamd gaat worden en er veranderingen zijn van ‘destructieve aard’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het projectteam ‘Verduurzamen in West’ en start om 19.30 uur in zaal Cour in de Koppeling, de Clomp 1904.

In de tijd dat de woningen in Zeist West gebouwd zijn, werd er veelvuldig gebruik gemaakt van asbest. Als dit materiaal in het huis zit en je wilt verduurzamen dan betekent het vaak een extra uitdaging. Asbest kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als je vezels inademt. Daarom mag het niet beschadigd worden, want dan kunnen er vezels vrijkomen. En de ene soort asbest is de andere niet; er zijn cementplaten waar maar een paar procent asbest inzit, maar er zijn ook platen die vrijwel helemaal uit asbest bestaan. Het is dus belangrijk om te weten wat de situatie is in elk specifiek geval en of je het zelf mag weghalen of het moet laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Een asbestinventarisatie heeft als doel om alle asbesthoudende elementen in een woning in kaart te brengen. Buro Springweg, de door het projectteam geselecteerde partner voor de collectieve inventarisatie, zal op 13 december uitleggen wat een inventarisatie inhoudt en zal vragen beantwoorden. Ook zal een bewoner uit Zeist West, waar het asbest uit de woning verwijderd is vertellen over zijn ervaringen. En er zijn leden van het projectteam aanwezig om te vertellen over waar we staan met het project ‘Verduurzamen in West’. En wat het vervolg is.

Het projectteam ‘Verduurzamen in West’ helpt bewoners met het verduurzamen van hun huis en bestaat uit een aantal inwoners uit Zeist West, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Mijn Groene Huis en de gemeente. Het projectteam probeert zoveel mogelijk drempels weg te halen. De wens is dat iedereen mee kan doen, ongeacht de grootte van de portemonnee.

Graag aanmelden voor de bijeenkomst via annemiek@mijngroenehuis.nu
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over verbouwen:
In oorspronkelijke staat

Meer over verduurzamen:
Garage Bakker als eerste aardgasvrij

Volgende artikel:
Kunstroute Zeist in actie voor Oekraïne

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.