Het bos van Amelisweerd

1 oktober 2018
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

Vlak buiten Zeist ligt het bos van Amelisweerd. Een deel ervan wordt bedreigd door de verbreding van de A27. Achthonderd bomen zullen sneuvelen als de plannen doorgaan: dat heeft de actiegroep Bescherm het Bos berekend. Dat zou een groot verlies zijn want het bedreigde bos staat vol bijzondere  bomen. Men roept het kabinet op het tracébesluit uit te stellen en duurzame alternatieven te onderzoeken.

Al een jaar of tien wordt er actie gevoerd tegen de verbredingplannen voor de snelweg. De gemeente Utrecht keert zich tegen de uitbreiding van de snelweg en zoekt naar alternatieven. Maar de minister heeft al besloten dat de plannen doorgaan. Maar tientallen beroepen zijn aangetekend bij de Raad van State. Tot die uitspraak heeft gedaan, gaat er geen schop de grond in……

Op Zeistermagazine.nl was in september de stelling van de maand: Tegengaan van verbreding A27 bij Amelisweerd is ook in het (milieu) belang van Zeist. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 64% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 36% dat niet is. De meerderheid is tegen de verbreding van de A27 en vindt dit in het (milieu) belang van Zeist.

Ik zag enige tijd geleden een groot artikel met mooie foto’s in Trouw (van 28 juni 2018) onder de kop: Op de bres voor de boom, net als vroeger. Een verslag van de excursie die in het bos gehouden wordt. Het is een soort ode aan de bomen. Met de excursie laat de actiegroep zien dat ze een  enorme aanhang heeft. Onderdeel van deze aanpak is de herdenking van de gekapte bomen zo’n 35 jaar geleden. Er werd een minuut stilte gehouden en er werden bloemen gelegd.

Dat doet me denken wat hier in het verleden gebeurde. In 1982 bezetten demonstranten het bos met een heel boomhuttendorp in de bomen. De mobiele eenheid moest er aan te pas komen om de actievoeders te verjagen. Uiteindelijk gingen de bomen tegen de vlakte voor de snelweg A27. Dat dreigt nu weer te gebeuren. De snelweg rukt als maar op.

Bescherming van het bos. De protesten zijn zowel landelijk als lokaal. De actievoeders kunnen rekenen op steun van gemeente Utrecht. Wat vindt de gemeente Zeist ervan? Laten we ze vragen een uitspraak te doen.

Op de website van Bescherm het Bos staan drie praktische argumenten tegen verbreding van de A27. Men pleit ervoor dat hel geld van 1,2 miljard beter geïnvesteerd kan worden in duurzame mobiliteit zoals fijnmaziger openbaar vervoer en snelle fietsroutes rondom de stad. Een nieuwe trend wordt zichtbaar.

De overheid is inmiddels veranderd. Bomen horen er gewoon bij om als mensen te overleven. We moeten het tij keren. Zo’n 35 jaar geleden zaten er demonstranten in de bomen die eruit werden gehaald door de mobiele eenheid. Dat moet zich niet weer gaan herhalen. Daar moeten we iets tegen doen. We moeten vechten voor het bos. Je zou minimaal een bedreigde boom kunnen adopteren.

Meer informatie: www.beschermhetbos.nl
 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.