Vijftig jaar Vollenhove

26 juni 2022
tekst: Simone Oosterbaan; foto’s: Daniel Niessen

Het is feest in Vollenhove! De wijk bestaat 50 jaar. Op initiatief van de bewoners en in samenwerking met verschillende partijen worden de komende weken verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een sportclinic voor jong en oud en op 24 september wordt het jubileumjaar feestelijk afgesloten met het Smaak en Vermaak-event.

De wijk Vollenhove door de jaren heen
Vollenhove werd tussen 1965 en 1970 gebouwd. Door corona vindt het feest rondom het 50-jarig jubileum dit jaar pas plaats. De wijk Vollenhove is vernoemd naar het nabijgelegen landschap Vollenhoven. Veel mensen kennen het witte huis dat aan de Utrechtseweg ligt. Omdat in Overijssel een gelijk genaamde plaats is, hebben ze uiteindelijk de ‘n’ weggelaten. De L-flat (1968) was vroeger de grootste flat van Europa. Het is nog steeds de grootste flat van Nederland. De afgelopen jaren was de wijk niet altijd positief in het nieuws. Er zijn veel activiteiten in de wijk om bij te dragen aan de saamhorigheid en het verbeteren van de leefomgeving. Zo worden flats gerenoveerd en organiseren de gemeente, welzijnsorganisaties en bewoners verschillende activiteiten.

Door de ogen van bewoners
Joyce Verweij woonde vanaf 1972 drie jaar lang in de Montessoriflat. Ze kreeg haar eerste kind in Vollenhove en begon daar haar tweede huwelijk. De wijk heeft veel herinneringen voor haar. Inmiddels woont ze weer in dezelfde flat: “Ik woon in een heerlijke flat. Dat er meer dan 100 nationaliteiten in de wijk zijn vind ik alleen maar leuk en interessant. Laten we van elkaar leren”. Voor mensen met vooroordelen over de wijk heeft ze een oproep: “Kom eens langs. Praat met bewoners. De wijk verandert positief. Ik kijk vanuit mijn keuken uit op buurtcafé ’t Volle Hof en ik zie heel veel mensen het daar gezellig met elkaar hebben”.

Ook Carole Klappe, bewoner en betrokken bij de organisatie, benadrukt de kansen voor de wijk: ‘Ik ben een voorstander om naar het nu te kijken. Wat we nu, samen, verder kunnen opbouwen. Want we moeten het met elkaar doen.’

De activiteiten
Op 2 juli wordt door Sportief Zeist en FC Utrecht een sportclinic georganiseerd op het ontmoetingsplein & park Vollenhove. Jongeren uit Vollenhove hebben hierbij een actieve rol. Bezoekers kunnen deelnemen aan yoga, bootcamp en een voetbaltoernooi.

De feestelijke zomer wordt afgesloten met een cultureel feest op het ontmoetingsplein & park Vollenhove: Smaak & Vermaak op 24 september. De wijk Vollenhove is ruim 100 nationaliteiten rijk, waarvan een aantal zich tonen tijdens deze culturele dag. Zo is er dans, muziek, eten en drinken. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten.

De organisatie
Carole Klappe trekt samen met andere bewoners de organisatie van de events: “Bewoners zijn enorm gemotiveerd om dit te organiseren. Met elkaar zorgen we dat het in onze buurt gezellig is”.

Welzijnsorganisatie MeanderOmnium ondersteunt de organisatie. Ritish Debisarun van MeanderOmnium benadrukt het belang van evenementen zoals 50 jaar Vollenhove: ”Dit evenement zorgt voor verbinding. In een wijk als Vollenhove draagt het bij aan een andere sfeer en beleving. Het is mooi om te zien hoe bewoners uit verschillende flats actief zijn in de organisatie. Zo zit de Montessoriflat naast de braderie en is daardoor erg betrokken. Ook helpen jongeren uit de wijk mee met de sportclinics”.

Vollenhove Vooruit
De festiviteiten rondom 50 jaar Vollenhove zijn onderdeel van ‘Vollenhove Vooruit’, een buurtaanpak waarin bewoners en professionals samenwerken om in de komende jaren Vollenhove met tal van activiteiten en projecten een boost te geven.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over projecten in Vollenhove:
De SoepKar

Meer over beeldvorming rond Vollenhove:
De kloof

Volgende column:
Het pistool van mijn vader

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.