Onder Bomen

26 mei 2024
tekst: Maarten Bos; foto: Jeroen Heindijk

Enige tijd geleden had ik een gesprek met Jeroen Heindijk (53) uit Zeist. Hij is, hoe noem je dat, boomspecialist. Hij organiseert al sinds 1996 bostochten voor kleine groepen naar bossen in Engeland en voor gezelschappen naar Nederlandse bossen. Het gaat om groepen van boomexperts en gewoon geïnteresseerden. Hij is ervan overtuigd dat vooral oude bomen ons veel wijsheid hebben te bieden. En hij staat daar niet alleen in.

Tweede of derde keer
Jeroen heeft veel succes met zijn bosreizen. Menigeen gaat voor een tweede of derde keer mee. De ouder wordende boom heeft de mens veel te leren, zo meent Jeroen. De oudere boom kent de kunst van het zich opnieuw uitvinden, van aanpassen en doorzetten en van het zichzelf vernieuwen. Sommige bomen wortelen zelfs opnieuw in zichzelf. Daar kan een menselijk wezen zich aan spiegelen. Als de deelnemers met Jeroen door de bossen lopen kunnen zij al die levenservaring van de bomen zelf ervaren. Van het zwerven door de bossen wordt iemand bovendien rustig en nederig.

Jeroen organiseert de reizen naar Engeland omdat de bomen in dat land veel beter bewaard zijn gebleven dan bij ons. Ze zijn ook ouder. In Engeland zijn ze veel zuiniger op bomen. Maar Jeroen onderneemt niet alleen bostochten. Hij begeleidt regelmatig ook professionals en zelfs kinderen voor een dagje in het bos. Hij verzorgt workshops en bostrainingen. In Nederland traint hij natuurwijzers die vervolgens met kinderen op pad gaan. En allen die bij dat alles betrokken zijn ondergaan de magie van het bos. Het zorgt ervoor dat Jeroen een drukbezet bestaan heeft als boomspecialist.

Boek
Veel mensen die met Jeroen te maken kregen zeiden tegen hem: verwerk al die kennis die jij hebt in een boek. Maar hij hield dat af. Hij zegt:" Ik schrijf niet zo makkelijk. Ik had geen tijd. Allerlei excuses. Maar 7 jaar geleden ben ik eraan begonnen, aan het schrijven van een boek. Nu ligt het er. Het heet: Onder Bomen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en ook bij mij via www.onderbomen.nl. Uitgever is de befaamde Zeister uitgeverij Christofoor. Het kost € 29,95". 

Centraal thema in het boek is de ouder wordende boom en wat daarvan te leren is. Jeroen beschrijft in 320 bladzijden 24 boomsoorten. In ieder hoofdstuk over een boom heeft hij ook een gesprek met een specialist op dat gebied verwerkt. Zo komen een boomverzorger, een boswachter en een houtdraaier aan het woord. Maar ook prinses Irene. Jeroen zegt daarover dat sommigen haar en ook zijn eigen expertise als zweverig ervaren. Maar hij verzekert me dat de bomenervaring allesbehalve zweverig is. En één ding lijkt dat te onderstrepen: Jeroen is al een kleine 30 jaar superdruk met het uitdragen van zijn kennis en hij kan er goed van leven.

Engeland
Toen ik hem ontmoette had hij maar een uurtje tijd voor mij. Hij kwam net van een excursie met kinderen in het bos, moest nog telefoneren met Schoorl om advies uit te brengen en 's avonds weer lesgeven tussen de bomen. De dag na ons gesprek vertrok hij naar Engeland voor zijn zoveelste bosreis, ditmaal in Kent. Een druk bestaan, gebaseerd op de vraag van velen naar zijn gespecialiseerde kennis. 

We praatten nog wat na, die tijd was er nog wel. We stonden stil bij het feit dat de oude Germanen veel heilige plaatsen vestigden bij oude bomen. Het moet voor hen heftig zijn geweest dat Bonifatius menige heilige eik omhakte terwijl hij het Christelijk geloof bracht. Niet voor niets werd de uit Engeland afkomstige heilige bij Dokkum vermoord door de Friezen... Jeroen vertelde mij nog dat bomen van hetzelfde soort in het bos met elkaar samenwerken, elkaar beschermen en misschien zelfs met elkaar communiceren. Een bos is een geheel, zo legde Jeroen mij uit, niet een verzameling individuen.

Fascinerende kijk op bomen. Jeroen tot slot: "Wat ik al 30 jaar doe heet nu heel mooi ‘natuurbeleving’. Heel veel mensen willen dat keer op keer ervaren. Ze krijgen niet genoeg van de warmte en de liefde van de boom". 

Voor het boek en de bosreizen zie: bostochten.nl (of jeroenheindijk.nl)
 

Bijdrage: 
Recensie: 

 


Maarten schreef eerder:
Zeist in de oorlog

Jeroen schreef eerder:
Pentjak Silat in Zeist

Volgende bericht:
Zomeravond met warme verhalen

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.